541-4000/01 – Základy geochemie (ZGCH)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
SVE0087 Ing. Barbora Svěchová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, principy a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na zvládnutí základních pojmů v geochemii. Popisuje přírodní, ale i antropogenní procesy odehrávající se v atmosféře, hydrosféře, pedosféře i v zemském jádru. V rámci předmětu se studenti dozví o interakci jednotlivých systému a jak příroda ovlivňuje člověka a člověk přírodu.

Povinná literatura:

ZEMAN, J. Přírodní karbonátové systémy. 1. vyd. Brno: NAUMA, 2002, 160 s. ISBN 80-86258-37-8 PITTER, P. Hydrochemie. 4th ed. Praha: VŠCHT, 2009, 580 s. ISBN 978-80-7080-701-9 NEISER, J., HOLÝ, M., VIDLÁŘ, J. Geochemie. Ostrava: Ostravská Univerzita, PřF, 1993, 128 s. ISBN: 80-7042-709-4 ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106 s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

PAČES, T. Základy geochemie vod. Praha: Academia, 1983, 300 s. RACLAVSKÝ, K., RACLAVSKÁ, H., HOMOLA, V. Geochemie. Učební texty, CD-ROM, 2001. MRŇA, F. Užitá geochemie. Praha: Academia, 1991, 415 s. RICHARDSON, S.M., MCSWEEN, H.Y. Geochemistry: Pathways and Processes. New York, NY: Prentice Hall, 1988, 363 s. ISBN 0-231-12440-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování praktických cvičení, prokazujících znalosti a dovednosti v rámci předmětu. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování praktických cvičení, prokazujících znalosti a dovednosti v rámci předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do geochemie 2. Astrogeochemie 3. Geochemie Země 4. Izotopy v geochemii 5. Atom, vazby, povrchy 6. Migrace prvků 7. Atmogeochemie 8. Hydrogeochemie 9. Pedogeochemie 10. Geochemie magmatických procesů 11. Geochemie zvětrávacích procesů 12. Geochemie metamorfních procesů 13. Geochemie krasových procesů 14. Sanační technologie a dekontaminace ekologických zátěží

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku