541-4001/01 – Regionální hydrogeologie (RHG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je pokrýt širokou škálu tematických okruhů (viz anotace předmětu) tak, abychom studentům přiblížili základní terminologii, zákonitosti a metody v rámci daného předmětu včetně jejich praktického uplatnění.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s problematikou strukturně-tektonické stavby pro formování hydrogeologických poměrů v ČR, detailně vymezuje hydrogeologické charakteristiky jednotlivých oblastí, specifikuje význam hydrogeologické rajonizace a definuje hydrologické regiony a rovněž se věnuje genezi a rozšíření minerálních a termálních vod v ČR.

Povinná literatura:

ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. Základy hydrogeologie. Brno: Masaryk University, 2003, 186 s. ISBN 80-210-3146-8 KRÁSNÝ, J. ET AL. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012, 1143 s. ISBN 978-80-7075-797-0 KVĚT, R. Minerální vody České republiky: vznik, historie a současný stav. Třebíč: Akcent, 2011. 150 s. ISBN 978-80-7268-862-3 CARRILLO, J.J.R., ORTEGA, A. Groundwater Flow Understanding: From Local to Regional Scale. UK: CRC Press, 2014, 200 s. ISBN 978-1138372542

Doporučená literatura:

ŠILAR, J. Všeobecná hydrogeologie. Praha: Univerzita Karlova, St.ped.nakl, 1983. BÖHM, V. Regionálna hydrogeológia ČSSR II. (Západné Karpaty). Bratislava: Př.f.UK, 1983. KŘÍŽ, H. Hydrologie podzemních vod. Praha: Academia, 1983. ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106 s. ISBN 80-210-3586-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení. Kontrola práce s mapou. Písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování praktických cvičení, prokazujících znalosti a dovednosti v rámci předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod 2. Všeobecná část - základní informace o hydrogeologii se zaměřením na regionální přístupy a hlavní faktory, ovlivňující tvorbu, rozšíření a vlastnosti podzemních vod. 3. Přehled přírodních poměrů a hydrogeologické členění ČR. 4. Hydrogeologická provincie Český masiv - Platforma Českého masivu 5. Permokarbonské pánve 6. Jihočeské pánve 7. Česká křídová tabule 8. Terciérní pánve a neovulkanity 9. - 10. Krasové oblasti ČR 11. Hydrogeologická provincie Karpat (Flyšové pásmo, Karpatská předhlubeň a Vídeňská pánev) 12. Kvartérní sedimenty 13. Sanační technologie a dekontaminace ekologických zátěží 14. Minerální a termální vody ČR

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: doplnit, doplnit, doplnit, doplnit.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532HGF009) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532HGF009) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0719A290001) Voda – strategická surovina HHP K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku