541-4004/01 – Praktická cvičení z hydrogeologie (PCHG)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity2
Garant předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SCH0013 doc. Mgr. Monika Ličbinská, Ph.D.
MAL70 doc. Ing. Jiří Mališ, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student umí provést základní laboratorní analýzy vod a stanovit vybrané parametry. Získaná data umí zpracovat a porovnat s platnou legislativou. Dále dokáže připravit horninový vzorek do podoby mikroskopického preparátu. Student zná možnosti použití mikroskopické techniky pro identifikaci hornin a minerálů. Dosažené znalosti umí aplikovat při mikroskopickém pozorování.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Terénní práce

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základními chemickými analýzami vod a jejich praktickým provedením v laboratoři, vyhodnocením získaných dat a jejich porovnáním s platnou legislativou. Studenti se dále naučí připravovat mikroskopické preparáty a jsou seznámeni s mikroskopickými technikami při určování minerálů a hornin a se základními optickými charakteristikami vybraných minerálů.

Povinná literatura:

GREGEROVÁ, M., FOJT, B., VÁVRA, M. Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Brno: Moravské zemské muzeum, Přírodovědecká fakulta MU, 2002. KRÁSNÝ, J. ET AL. Podzemní vody České republiky. Regionální geologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012, 1143 s. ISBN 978-80-7075-797-0 ŠRÁČEK, O., KUCHOVSKÝ, T. Základy hydrogeologie. Brno: Masaryk University, 2003, 186 s. ISBN 80-210-3146-8 ŠRÁČEK, O., ZEMAN, J. Introduction to environmental hydrogeochemistry. Brno: Masaryk University, 2004, 106 s. ISBN 80-210-3586-2

Doporučená literatura:

DUDEK, A., FEDIUK, F., PALIVCOVÁ, M. Petrografické tabulky. Nakladatelství ČSAV, 1962. KONTA, J., HEJTMAN, B. Horninotvorné minerály. ČSAV, 1959. PITTER, P. Hydrochemie. 4th ed. Praha: VŠCHT, 2009, 580 s. ISBN 978-80-7080-701-9 HORNBERGER, G.M., RAFFENSPERGER, J.P., WIBERG, P.L., ESHLEMAN, K.N. Elements of Physical Hydrology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998, 388 s. ISBN 978-1-421-41373-0

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, průběžná kontrola zpracovávaných úkolů ve cvičení.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní zapojení do výuky, vypracování protokolů z jednotlivých cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Bezpečnost práce v laboratoři. Stanovení pH, Eh, vodivost a KNK. 2. Experimentální provedení komplexometrického stanovení tvrdosti pitné vody, stanovení obsahu vápenatých a hořečnatých iontů. 3. Stanovení obsahu dusičnanů, dusitanů, fosforečnanů ve vodách. 4. Seznámení s legislativou ve vodním hospodářství. 5. Zpracování a vyhodnocení získaných dat. 6.– 7. Příprava výbrusu – řezání, broušení, lapování, lepení, krytí 8. Příprava nábrusu – řezání, broušení, leštění 9. Zpevňování vzorků – zalévání (za studena, za tepla) 10. Polarizační mikroskop a pozorování v procházejícím světle. Určení velikosti zrna. Vlastnosti minerálů pozorované v rovnoběžných polarizátorech. 11. Vlastnosti minerálů při pozorování ve zkřížených polarizátorech. Zhášení. Interferenční barvy. Kompenzátory. Srůsty a přeměny. Práce s kompenzátory. 12. Mikroskopie vybraných horninotvorných minerálů horninových struktur. 13. Mikroskopie minerálů v odraženém světle, pozorování binokulární lupou, použití digitální obrazové analýzy a zpracování obrazu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních minimálně 75%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na cvičeních minimálně 75%. Odevzdání správně splněných všech úkolů ze cvičení. Podmínkou absolvování předmětu je zvládnutí látky dle obsahu předmětu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní