541-4006/01 – Jímání podzemních vod (JPV)

Garantující katedraKatedra geologického inženýrstvíKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE028 doc. Ing. Martin Klempa, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jímáním rozumíme odběr vody z vodního zdroje prostřednictvím jímacího objektu. Jímání podzemních, ale i povrchových vod musí zabezpečovat hygienicky nezávadný, technicky účelný, bezpečný a hospodárný odběr. Jímání podzemní vody je dovršení průběhu průzkumných prací. Správně vybudované jímací objekty musí umožnit optimální odčerpávání zásob podzemních vod, jejich ochranu, měření hladin a chemické složení vody. Filtrační část jímacího objektu musí propouštět vodu s minimálními tlakovými ztrátami, aniž by docházelo ke kolmataci či sufozi. V tomto předmětu jsou podrobně probrány otázky související s projekcí a realizací jímacích objektů a také způsoby výstroje pozorovacích objektů nutných pro kontrolu jímání a ochrany podzemních vod. Největší pozornost je věnována výstroji, poněvadž právě při vystrojování vzniká nejvíce chyb a nesprávná výstroj pak působí problémy po celou dobu funkce jímacího objektu. Předmět se zaměřuje rovněž na údržbu a regeneraci objektů a měřicí techniky, na kterou musí být pamatováno již při projekci jímacích objektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Postupné ubývání zásob vody nebo přímo nedostatek vody v různých částech světa způsobil, že se voda v posledních letech dostává stále více do popředí zájmu odborníků i široké veřejnosti ve všech zemích. S rozvojem průmyslu, zemědělstvím a s růstem životní úrovně spotřeba vody roste, roste však i znečištění povrchových a podzemních vod průmyslem, těžbou, stavebnictvím a zemědělstvím. Objektem zájmu tohoto předmětu je proto zajištění zásob kvalitní pitné a užitkové vody i stanovení ochranných opatření proti jejich znečišťování, které již přímo souvisí s ochranou životního prostředí jako celku. Problematika jímání podzemních vod je jedním z oborů aplikované hydrogeologie. Představuje rozsáhlou oblast, zahrnující jímání podzemních vod pro vodovodní zásobování, meliorace a jímání podzemních vod při odvodňování ve stavebnictví a hornictví.

Povinná literatura:

KLEMPA, M.; ŠANCER, J.; MALIŠ, J.; ZUBÍČEK, V.: Technické průzkumné a vrtné práce – Vrty pro hydrogeologické účely, vrtné práce v inženýrské geologii a geotechnice, vrtné práce ve stavebnictví. Marionetti Press, Ostrava, 2019. ISBN: 978-80-905737-2-7 KRÁSNÝ, J.: Podzemní vody České republiky: regionální hydrogeologie prostých a minerálních vod. Praha: Česká geologická služba, 2012. ISBN: 978-80-7075-797-0 MISSTEAR, B.; BANKS, D.; CLARK, L.: Water Wells and Boreholes (2nd Edition). John Wiley & Sons, 2017. ISBN: 978-1-118-95170-5 ZELINKA, Z.: Studny. Grada Publishing, 2013. ISBN: 978-80-247-4482-7

Doporučená literatura:

HRKAL, Z.: Voda včera, dnes a zítra. Mladá fronta a.s., Praha, 2018. ISBN: 978-80-204-4989-4 JANOŠKA, M.: Minerální prameny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1615-7 PITTER, P.: Hydrochemie. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2015. ISBN 978-80-7080-928-0 TODD, D., K.: Groundwater Hydrology,2sc Edition. Wiley, USA. ISBN: 9788126508365

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalostí jsou v průběhu semestru kontrolovány pomocí semestrálního projektu a prezentacemi v MS PowerPoint. Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Zpracování projektů zadaných na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metody hydrogeologického průzkumu 2. Podklady pro jímání podzemních vod (směr proudění, fyzikální a chemické vlastnosti, petrografické složení a zrnitost hornin) 3. Právní předpisy a normy 4. Klasifikace jímacích objektů 5. Horizontální jímadla vody 6. Vertikální jímadla vody, kombinovaný způsob jímání 7. Situování jímacích objektů 8. Způsoby a zařízení pro hloubení jímacích objektů 9. Konstrukce jímacích objektů 10. Filtry 11. Jímací a čerpací zkoušky 12. Čerpací a testerovací zařízení 13. Odvodňovací horizontální vrty

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Pravidelná účast na cvičeních. Součástí cvičení je průběžná práce na zadaném projektu, finální prezentování a odevzdání závěrečné zprávy. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Zkouška je složena z písemné, přípravné části a následné diskuse na zadaná témata. Znalosti jsou prověřovány v rozsahu přednášek a cvičení a uvedené odborné literatury.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách a cvičeních není nutná. Zpracování projektu dle pokynu vyučujícího a jeho prezentování v dohodnutém termínu. Součástí hodnocení cvičení je i jeden písemný test. Písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní