542-0001/01 – Základy lomařství (ZL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1996/1997Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky tohoto předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, systémy otvírky a přípravy povrchového dobývání ložisek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zvoleným oborem studia, získat základní poznatky o problematice, charakteru ložisek stavebních nerostných surovin, způsobech získávání a využívání těchto surovin a jejich uplatnění v celém národním hospodářství. Seznámí se se strukturou těžebních organizací, rozmístěním ložisek, základními vlastnostmi surovin a přírodním prostředím, ve kterém se budou dít exploatační a zpracovatelské procesy.

Povinná literatura:

Kryl,V., Vavruška,O.: Základy lomařství, ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2001 Horní zákon 44/1988 ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy.

Doporučená literatura:

Základy lomařství, ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2001

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Koncepce oborového studia, význam oboru a oborového studia, uplatnění v praxi. Struktura organizací a lokalizace lomů těžících nerostné stavební suroviny v ČR. 2. Nerostné suroviny, charakter ložisek, přírodní podmínky ovlivňující dobývání a využití ložisek. 3. Základní technické pojmy lomového dobývání ložisek. 4. Systémové rozdělení lomového dobývání. Fáze technologického procesu na odklizu hmot. 5. Mechanizace dobývacích prací při lomovém dobývání. 6. Vrtací a trhací práce na lomových provozech. 7. Lomové dobývání uhelných a rudných ložisek – rozdíly a zvláštnosti technologických procesů. 8. Druhy doprav a dopravního zařízení na lomových provozech nerostných stavebních surovin. 9. Zakládání výsypek a odvalové hospodářství. 10. Technologie povrchového dobývání soudržných ložisek nerostných stavebních surovin. 11. Technologie povrchového dobývání nesoudržných nerostných stavebních surovin. 12. Základy úpravy těžených surovin. 13. Bezpečnost, hygiena a humanizace technologických procesů při těžbě a zpracování nerostných stavebních surovin. 14. Zahlazení lomové činnosti a ochrana životního prostředí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 18  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 32  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku