542-0002/02 – Mechanika hornin (MH)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOF10 doc. Ing. Pavel Hofrichter, CSc.
MIH30 Ing. Petr Michalčík
PET40 prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
SPI74 Ing. Ota Špinka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

xx

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je naučit studenty hodnotit vlastnosti hornin a správně aplikovat tyto vlastnosti na manipulaci s horninami hlavně v postupech spojených s procesem úpravnictví a kvalitativního hodnocení hornin z hlediska dalšího využití.

Povinná literatura:

Petroš,V.: Vlastnosti hornin a horského masivu. Skripta pro specializační studium „Hornická geomechanika a geofyzika“, ES VŠB – TU Ostrava, 1999, ISBN 80- 7078-720-1 Vavro,M., Hofrichter,P., Petroš,V.: Mechanika hornin a masivu. Skriptum ES VŠB Ostrava, 1988

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Fyzikální vlastnosti hornin. 2. Fyzikálně chemické vlastnosti hornin. 3. Metody zjišťování pevnosti hornin v tahu. 4. Metody zjišťování pevnosti hornin v tlaku. 5. Metody zjišťování pevností při tečném namáhání. 6. Přetvárné charakteristiky hornin – modul přetvárnosti, modul pružnosti, Poissonovo číslo, součinitel boční tlačivosti. 7. Reologické charakteristiky hornin – plouživost, relaxace. 8. Činitelé ovlivňující naměřené mechanické vlastnosti hornin. 9. Reologické modelování. 10. Mezní stavy v geomechanice. 11. Rozložení napětí v hornině při různých druzích namáhání. 12. Obecné technologické vlastnosti hornin. 13. Vlastnosti hornin určující jejich kvalitu z hlediska dalšího použití. 14. Zákonitosti pohybu přirozeně sypkých a rozpojených hornin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T009) Úpravnictví P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.