542-0003/01 – Excursions at mines and quarries (EDL)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits0
Subject guarantorIng. Mária Jarolimová, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation2014/2015
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
ZUB021 Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0
Part-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Practical example of technology used in surface and subsurface mining and related technological operations.

Teaching methods

Seminars
Project work
Other activities

Summary

Cílem předmětu je získání praktických dovedností a seznámení s podmínkami použití různých technologií používaných při povrchovém a hlubinném dobývání ložisek a souvisejících technologických provozech. Fáráním si studenti rozšiřují teoretické poznatky získané na přednáškách a konzultacích z odborných předmětů. Účelem předmětu je obeznámit studenty s těžbou za extrémních podmínek, tj. průvaly vod, výskyt pevných a velmi pevných poloh, dobývání v závalových polích a po bývalé hlubinné těžbě, apod.

Compulsory literature:

No English literature is suggested for this course because there has not been published any. Various standards and law documents valid in the Czech Republic together with internal and security regulations of a particular company are used instead.

Recommended literature:

No English literature is suggested for this course because there has not been published any. Various standards and law documents valid in the Czech Republic together with internal and security regulations of a particular company are used instead.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

================================

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Practical example of technology used in surface and subsurface mining and related technological operations.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2014/2015 Summer semester, validity until: 2014/2015 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  85
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (B2111) Mining (2101R013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B2111) Mining (2101R013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B2111) Mining (2101R013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization K Czech Most 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner