542-0003/03 – Excursions at mines and quarries (EDL)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits1
Subject guarantorIng. Mária Jarolimová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Martin Hummel, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageEnglish
Year of introduction2015/2016Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0
Part-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Practical example of technology used in surface and subsurface mining and related technological operations.

Teaching methods

Seminars
Project work
Other activities
Field trip

Summary

Cílem předmětu je získání praktických dovedností a seznámení s podmínkami použití různých technologií používaných při povrchovém a hlubinném dobývání ložisek a souvisejících technologických provozech. Fáráním si studenti rozšiřují teoretické poznatky získané na přednáškách a konzultacích z odborných předmětů. Účelem předmětu je obeznámit studenty s těžbou za extrémních podmínek, tj. průvaly vod, výskyt pevných a velmi pevných poloh, dobývání v závalových polích a po bývalé hlubinné těžbě, apod.

Compulsory literature:

No English literature is suggested for this course because there has not been published any. Various standards and law documents valid in the Czech Republic together with internal and security regulations of a particular company are used instead.

Recommended literature:

Various standards and law documents valid in the Czech Republic together with internal and security regulations of a particular company are used instead.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

================================

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Practical example of technology used in surface and subsurface mining and related technological operations.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2016/2017 Winter semester, validity until: 2019/2020 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 85  85 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B2111) Mining (2101R013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2017/2018 (B2111) Mining (2101R013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization P English Ostrava 1 Compulsory study plan
2016/2017 (B2111) Mining (2101R013) Mining of Mineral Resources and Their Utilization P English Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.