542-0005/02 – Seminář k bakalářské práci (SemBP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL09 Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
BUJ30 prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
GON20 prof. Ing. Horst Gondek, DrSc.
HEL40 doc. Ing. František Helebrant, CSc.
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
KRE0199 Ing. Vladimír Krenžel, Ph.D.
KRI180 Ing. Pavel Křivánek
KUN109 doc. Ing. Antonín Kunz, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ROZ092 Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
SIR062 Ing. Tomáš Široký, Ph.D.
SLA40 doc. Ing. Dana Vrublová, Ph.D.
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
ZEG50 prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zpracování bakalářské práce v souladu se Zásadami pro vypracování bakalářské práce a s pokyny vedoucího bakalářské práce. Cílem zpracování závěrečné bakalářské práce je prokázání studenta, že si osvojil všechny dovednosti, znalosti a zkušenosti nabyté studiem s uplatněním v zadaném a písemně zpracovaném tématu bakalářské práce.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Předmět je určen pro studenty 3. ročníku bakalářského studia. Probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím diplomové práce. Individuální konzultace si volí student samostatně v míře potřebné pro kvalitní zpracování diplolové práce.

Povinná literatura:

Směrnice děkana HGF_SME_15_001: Pokyny pro zpracování závěrečných prací: Příručka pro studenty Hornicko-geologické fakulty https://www.hgf.vsb.cz/cs/portal-iso/interni/platne-dokumenty/sme/HGF_SME_15_001_A.pdf ČSN ISO 690. Informace a dokumentace: pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2011, s.32.

Doporučená literatura:

Dle pokynů vedoucího.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné kontroly rozpracovanosti práce včetně povinné prezentace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast studenta na konzultacích

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení se směrnicí fakulty k přípravě bakalářské práce 2. Práce s informačními zdroji a citace použitých zdrojů 3. Obsahové zpracování teoretické části práce, struktura práce 4. Formální stránka závěrečné práce. Gramatika a stylistika práce 5. Prezentace bakalářské práce 6. Seznámení s průběhem státní závěrečné zkoušky, obhajoba závěrečné práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 3
Rozsah povinné účasti: Účast na semináři povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na semináři povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní