542-0006/02 – Trhací práce pro povrchové dobývání a BP (TPPD a BP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Václav Zubíček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Zubíček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL09 Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
KRI180 Ing. Pavel Křivánek
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
ZUB021 Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje posluchače s prováděním trhacích prací při povrchovém dobývání ložisek včetně zásadních otázek bezpečnosti práce při jejich vykonávání dle platných předpisů pro tuto oblast. Charakterizuje rozdělení trhacích prací, prostředky trhací techniky a bezpečnost a hygienu práce s výbušninami. Řídí se aktuálními trendy v dané problematice, velký důraz je kladen na používání moderních prostředků trhací techniky. V rámci předmětu jsou také probírány legislativní předpisy zabývající se problematikou trhacích prací a bezpečností práce při trhacích prací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s prováděním trhacích prací při povrchovém dobývání ložisek včetně zásadních otázek bezpečnosti práce při jejich vykonávání dle platných předpisů pro tuto oblast. Charakterizuje rozdělení trhacích prací, prostředky trhací techniky a bezpečnost a hygienu práce s výbušninami. Řídí se aktuálními trendy v dané problematice, velký důraz je kladen na používání moderních prostředků trhací techniky. V rámci předmětu jsou také probírány legislativní předpisy zabývající se problematikou trhacích prací a bezpečností práce při trhacích prací.

Povinná literatura:

DOJČÁR, Ondrej, Jiří HORKÝ a Robert KOŘÍNEK. Trhacia technika. Ostrava: Montanex, 1996. ISBN 80-85780-69-0. MIKOLÁŠ, Milan. Trhací práce pro povrchové dobývání a BP. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3297-5. MÜNCNER, Eduard. Príručka pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov (TVO). 4. vydanie. Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, 2016. ISBN 80-968748-4-5. OLOFSSON, Stig O. Applied explosives technology for construction and mining. Second edition. Ärla: Applex AB, [2002]. ISBN 91-970111-2-6.

Doporučená literatura:

Sprengtechnik: Anwendungsgebiete und Verfahren. 1987. ISBN 3-342-00089-9. PRAVDA, Vladimír a Jiří BĚTÍK. Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii. Jesenice u Prahy: Montanika, 2010. ISBN 978-80-254-8542-2. HORKÝ, Jiří. Trhací práce a rozpojování hornin: učební texty VŠB. 3. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1987. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, obhajoba, vypracování programů, zápočtový test, písemná a ústní část zkoušky

E-learning

Další požadavky na studenta

1. Základní legislativní normy o výbušninách - test. 2. Výpočet elektrického roznětu. 3. Základní pravidla pro zacházení s výbušninami. 4. Technologický postup trhacích prací malého rozsahu - semestrální projekt. 5. Technický projekt odstřelu - semestrální projekt.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů. 2. Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin. 3. Základní pojmy trhacích prací, rozdělení a charakteristika TP, skladování výbušnin. 4. Prostředky trhací techniky, jejich vlastnosti a manipulace s nimi. 5. Trhací technika, konstrukce a rozdělení náloží. 6. Druhy roznětů trhavinových náloží – elektrický, neelektrický, elektronický a jiné. 7. Moderní prostředky trhací techniky. 8. Bezpečnost a hygiena práce s výbušninami. 9. Základy geologie, geodézie, vrtací práce. 10. Stanovení základních parametrů clonových, řadových, plošných a kombinovaných odstřelů. 11. Projektování trhacích prací velkého rozsahu. 12. Sekundární trhací práce. Stručná charakteristika ostatních druhů trhacích prací. 13. Škodlivé účinky výbuchu (vzd. tlak. vlna, rozlet materiálu, toxicita zplodin, seismické účinky). 14. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: ==============

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku