542-0007/02 – Maintenance and Conservation of Technical Monuments (ÚKTP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantorIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRO07 Dr. Ing. Emil Fröhlich
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Purposes object is acquaint listener with problems upkeep and preservation technical sights.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Terrain work
Other activities

Summary

The goal of the subject is to make students acquainted with the philosophy of formation of engineering monuments mainly in the mountain fields. The subject gives information about bases of mining activities in point of view of its history, gives information about actual monuments which are touristed in the Czech Republic and partly in the World.

Compulsory literature:

WARHURST, Alyson a Ligia NORONHA. Environmental policy in mining: corporate strategy and planning for closure. Boca Raton: Lewis Publishers, c2000. ISBN 1-56670-365-4.

Recommended literature:

Technické památky Česka: Technical monuments in Czechia = Technische Denkmäler in Tschechien : 1:500 000. 2. vydání. Praha: Kartografie Praha, 2016. ISBN 978-80-7393-402-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Hornická činnost v historii v souvislostech s vytvořením národního bohatství ve smyslu technických památek. 2. Rudné hornictví – nejdůležitější oblasti v rámci českých zemí, základy technologií, návaznost na vznik technických památek. 3. Uhelné hornictví – industriální kontext vzniku hornických oblastí, vliv na hornictví i jeho tradice, nový vznik památek. 4. Charakter technických památek z hlediska hornické činnosti – důlní díla, technologie, pomocné provozy. 5. Likvidace dolů a lomů v rámci rudného a nerudného průmyslu, důvody, budoucnost. 6. Likvidace uhelných dolů, důvod, nesmyslnost některých kroků v historickém kontextu, důsledky. 7. Konzervace dolů a lomů – metodika, možnosti. 8. Zahlazování hornické činnosti, rekultivace, metodika. 9. Hlavní problémy při likvidaci konzervaci a rekultivaci dolů a lomů. 10. Seznámení s konkrétními montánními památkami a jejich historií v rudném, nerudném i uhelném hornictví.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.