542-0007/02 – Údržba a konzervace technických památek (ÚKTP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRO07 Dr. Ing. Emil Fröhlich
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou údržby a konzervace technických památek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Terénní práce
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení studentů s filosofií vzniku technických památek, zejména v montánní oblasti. Rovněž seznamuje frekventanty se základy některých hornických činností z hlediska historie, které přispěly ke vzniku tech. památek. Dále seznamuje se všemi dostupnými objekty v rámci republiky a částečně i v zahraničí, které v současné době slouží k montánnímu turizmu.

Povinná literatura:

Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy, Praha 2005. Eva Dvořáková – Tomáš Šenberger, Industriální cesty českým středozápadem, Praha 2005. Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Průmyslové dědictví Ústeckého kraje – mapování a revitalizace, Praha 2008. Benjamin Fragner (ed.), Průmyslové dědictví / Industrial Heritage, Praha 2008. Petr Vorlík, Industriální topografie. Průmyslové dědictví a role akademické sféry (certifikovaná metodika MK ČR), Praha 2015.

Doporučená literatura:

aktuální informace lms.vsb.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Hornická činnost v historii v souvislostech s vytvořením národního bohatství ve smyslu technických památek. 2. Rudné hornictví – nejdůležitější oblasti v rámci českých zemí, základy technologií, návaznost na vznik technických památek. 3. Uhelné hornictví – industriální kontext vzniku hornických oblastí, vliv na hornictví i jeho tradice, nový vznik památek. 4. Charakter technických památek z hlediska hornické činnosti – důlní díla, technologie, pomocné provozy. 5. Likvidace dolů a lomů v rámci rudného a nerudného průmyslu, důvody, budoucnost. 6. Likvidace uhelných dolů, důvod, nesmyslnost některých kroků v historickém kontextu, důsledky. 7. Konzervace dolů a lomů – metodika, možnosti. 8. Zahlazování hornické činnosti, rekultivace, metodika. 9. Hlavní problémy při likvidaci konzervaci a rekultivaci dolů a lomů. 10. Seznámení s konkrétními montánními památkami a jejich historií v rudném, nerudném i uhelném hornictví.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku