542-0009/02 – Terénní cvičení z trhacích prací a BP (TCaBP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity1
Garant předmětuIng. Václav Zubíček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Zubíček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL09 Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
KRI180 Ing. Pavel Křivánek
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
ZUB021 Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0
kombinovaná Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchač praktickým pobytem na povrchovém lomu aplikujícím dobývání vrtacími a trhacími pracemi se seznámí a prakticky zúčastní provádění trhacích prací primárními těžebními odstřely vč. jejich návrhu a přípravy. Dále pak s činností vedoucího trhacích prací, měřiče a geologa. Totéž se týká i sekundární trhací práce event. aplikace odstřelů nátřasných. Seznámí se s nabýváním, dopravou a skladováním výbušin a s celkovou organizací (vč. právních norem) trhací práce na lomu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem terénního cvičení jsou praktické ukázky trhacích pracích při povrchovém dobývání nerostných surovin a jejich výrobou, skladováním. Současně jsou posluchači seznámeni s praktickým uplatňováním bezpečnostních předpisů při výše uvedených činnostech.

Povinná literatura:

Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy. Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy. Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy.

Doporučená literatura:

Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktívní účast na terénnim cvičení 100 %. Technická zpráva z odborné stáže.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Školení z BOZP, obeznámení se s provozem a s dokumentací trhacích prací. 2) Evidence výbušnin, skladování výbušnin, technologie provádění vrtacích prací. 3) Praktické provádění sekundárních trhacích prací pod vedením střelmistra. 4) Zásady projektování jednotlivých druhů odstřelů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: ==============

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku