542-0012/01 – Dobývání ložisek nerostných surovin (DLNS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Anotace Cílem předmětu je seznámit posluchače se současnými trendy surovinové politiky v ČR a ve světě při těžbě hlubinným a lomovým způsobem. Způsoby otvírky a exploatace ložisek uhelných, rudných, stavebních nerostných surovin, použitou technikou a technologií v procesech dobývání, dopravy a zakládání, těžbě surovin. Součástí osnovy jsou i doprovodné procesy dobývání a v neposlední řadě se zahlazením důsledků hornické činnosti na krajinné prostředí. Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Dobývání ložisek nerostných surovin a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. magistři: Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti budou seznámeni se způsoby otvírek, příprav a vlastního dobývání ložisek nerostných surovin při hlubinném a lomovém způsobu jejich exploatace. Seznámí se se základními procesy dobývání, dopravy a zakládání hmot a vytěžených prostorů, způsoby mechanizace a technologických zařízení vč. pomocné mechanizace, v důlních podmínkách se způsoby větrání otevřených prostorů. V závěru předmětu bude věnována část zahlazování následků hornické činnosti na krajinné prostředí.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Kryl,V., Petroš,V.,Hudeček,V.: Základy hornictví, ES VŠB – TU Ostrava, 2004, s.219 Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, ES VŠB – TU Ostrava, 1997 Vavro,M., Dirner,V., Lát,J., Petroš,V. : Technologie hlubinného dobývání, ES VŠB – TU, 1993 SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6

Doporučená literatura:

Hornická ročenka 2006,Český báňský úřad a zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu –společenstvo těžařů,Montanex, Ostrava 2007,328 str.ISBN 80-7225-233-x Stanek,J., Kořínek,R.: Mechanika zemin – Stabilita svahů, ES VŠB, 1991 Grygárek,J., Kryl,V., Petroš,V.,Hudeček,V.: Základy hornictví, ES VŠB – TU Ostrava, 1999

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Osnova předmětu: 2. Problematika hlubinného a lomového dobývání uhelných, stavebních, silikátových aj. ložisek. 3. Základní pojmy lomového a hlubinného dobývání ložisek. 4. Systémy lomového dobývání a rozdělení výrobního procesu na odklizu. 5. Cyklicky pracující rýpadla a zařízení na lomech. 6. Kontinuální technologie na lomových provozech. 7. Dobývání soudržných a nesoudržných nerostných surovin pro stavební výrobu. 8. Mechanizace zakládacích prací na výsypkách a odvalech. 9. Otvírka ložiska z povrchu a na patře. 10. Způsoby přípravy ložiska pro hlubinné dobývání. 11. Členění dobývacích metod uhelných dolů. 12. Technologická zařízení v porubech. 13. Charakteristika dobývání rudných a nerudných ložisek. 14. Větrání v hlubinných dolech. 15. Zahlazení hornické činnosti při hlubinném a lomovém dobývání ložisek a rekultivace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 6  0
                Projekt Projekt 12  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 32  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 35  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku