542-0017/02 – Ochrana životního prostředí (OZP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+42
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je posluchače seznámit posluchače s problematikou ŽP a dále tyto znalosti prohlubovat. Student získá všeobecnou informaci o problematice životního prostředí a zejména procesů lidské činnosti vedoucí k jeho znečišťování. Student bude umět formulovat základní problémy spojené s ochranou životního prostředí. Student je obeznámen s platnou legislativou. Na příkladech různých teoretických a praktických poznatků bude umět demonstrovat možné procesní postupy vedoucí k minimalizaci negativních vlivů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá popisem životního prostředí a jeho částí, vlivem hornictví a dalších technologickýchh procesů na jednotlivé složky životního prostředí. Rozbor provozu vede k definování toho, které vlivy jsou větší, které méně zásadní a jakým způsobem je možné je zmenšovat. Dále se předmět zabývá sanací a rekultivací postižených území.

Povinná literatura:

HERČÍK, M. Ochrana životního prostředí a legislativa. Ostrava: Vysoká škola podnikání, Katedra podnikání a managementu v životním prostředí, 2004. ISBN 80-86764-05-2 HERČÍK, M. Životní prostředí: Základy environmentalistiky. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1073-5 SMOLÍK, D. a kol. Ekologie. Úvod do studia ekotechniky. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1992. ISBN 8070781696 FRIEDMAN, B. Environmental Ecology. The ecological effects of pollution, disturbance and other stresses. Secon edition. California (USA), Academic Press, San Diego, 1995

Doporučená literatura:

STORCH, D. a S. MIHULKA. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-462-1 PIVNIČKA, K. a M. BRANIŠ. Úvod do studia životního prostředí. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7066-945-4 ŠIMÍČKOVÁ, M. Environmentální management v EU: průvodce distančním studiem. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Regionální centrum celoživotního vzdělávání, 2003. ISBN 80-248-0361-5 MILLER, G. T. Environmental Science - An Introduction. Second edition. Wadsworth Publ. Company. Belmont. California, 1988

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce, kontrolní test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na konzultacích a kontrola předložených zpráv v průběhu semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, legislativa ŽP 2. Atmosféra, ochrana ovzduší 3. Ochrana pedosféry, litosféry 4. Ochrana vod 5. Biosféra a ovlivnění ekosystémů 6. Pracovní prostředí a hygiena práce, ochrana proti nepříznivým účinkům na zdraví 7. Těžba a úprava nerostů a ŽP 8. Doprava a její vliv na ŽP 9. Odpady, jejich ukládání, likvidace odpadů, recyklace 10. Fosilní paliva, nové zdroje energie, druhotné energetické zdroje 11. Problematika využívání jaderné energie 12. Vlivy na ŽP způsobené likvidací podniků 13. Rekultivace devastovaného území

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná. Je dovolena max 30% omluvená neúčast.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a odprezentování semestrálních prací. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R013) Úprava surovin a recyklace K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2017/2018 zimní