542-0018/01 – Safety in Industiral Tourism (BGMT)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits3
Subject guarantorIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
GIB020 Ing. Beáta Korandová, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This subject is about historic development and present state in safety on the field of geoscience and industrial tourism.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials
Project work
Terrain work

Summary

Výukový předmět je zaměřen na historické kořeny a současný stav bezpečnosti v oboru geovědního a montánního turizmu. V úvodu se předmět opírá o příklady nejzávažnějších světových a národních důlních havárií a poznatků výzkumu v oblasti bezpečnosti hornictví. Předmětné podklady směřují k historickým principům formování bezpečnostních požadavků a tvorbu bezpečnostních předpisů. Následně předmět cíleně přechází do problematiky současných potenciálních rizik vyskytujících se na přírodních a technických památkách s důrazem na jejich minimalizaci. Cíleně se věnuje osobní ochraně účastníků geovědního a montánního turizmu. Závěr předmětu je věnován záchranným službám ČR, včetně horské záchranné služby a báňské záchranné služby (doplněno exkurzí báňské záchranné stanice).

Compulsory literature:

=====================================

Recommended literature:

=====================================

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

=========================================

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Historical roots of the safety in the montane sciences field, G. Agricola. 2. The overview of natural and technical risks in geoscience montane sciences. 3. Examples of the most serious accidents in the world and national mining. 4. Historical development of world knowledge in the field of mining safety. 5. Principles of safety regulations in the fields of montane sciences. 6. Overview of current security risks of natural cultural heritage. 7. Risks of toxic gases and nonbreathable air in relevant contexts. 8. The risk of combustible gases in relevant contexts. 10. Principles of safe movement in the areas of technical monuments. 11. OSH 12. Crisis situations, emergency exits, first aid, cooperation with rescuers 13. Rescue Service - IZS, Alpine Rescue Service, Mines Rescue

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (00) GMT P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism (10) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B2110) Geological Engineering (2101R004) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner