542-0018/01 – Bezpečnost v geovědním a montánním turismu (BGMT)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity3
Garant předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
GIB020 Ing. Beáta Korandová, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem a současným stavem bezpečnosti v oboru geovědního a montánního turismu. Studenti získají v úvodu předmětu znalosti o historických kořenech formování bezpečnostních zásad montánních věd na základě historických událostí, které se opírají o příklady důlních havárií a formování poznatků v oblasti výzkumu bezpečnosti (výbušnost, indikace plynů, havarijní připravenost aj.). Následně výuka cíleně přechází do oblasti současných potenciálních rizik vyskytujících se na přírodních a technických památkách s důrazem na jejich minimalizaci. Závěr výuky je věnován řešení krizových situací, včetně informace o záchranných službách.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Terénní práce

Anotace

Výukový předmět je zaměřen na historické kořeny a současný stav bezpečnosti v oboru geovědního a montánního turizmu. V úvodu se předmět opírá o příklady nejzávažnějších světových a národních důlních havárií a poznatků výzkumu v oblasti bezpečnosti hornictví. Předmětné podklady směřují k historickým principům formování bezpečnostních požadavků a tvorbu bezpečnostních předpisů. Následně předmět cíleně přechází do problematiky současných potenciálních rizik vyskytujících se na přírodních a technických památkách s důrazem na jejich minimalizaci. Cíleně se věnuje osobní ochraně účastníků geovědního a montánního turizmu. Závěr předmětu je věnován záchranným službám ČR, včetně horské záchranné služby a báňské záchranné služby (doplněno exkurzí báňské záchranné stanice).

Povinná literatura:

Faster, P., Makárius, R., Pošta, V.: Báňské záchranářství I. Montanex, Ostrava, 2000. Jařabáč, K.: Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Montanex, Ostrava, 2009. Makáruis, R., Faster, P.: Memento důlních nehod v českém hornictví. Montanex, Ostrava, 2008. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. Vyhláška ČBÚ č. 49/2008 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů.

Doporučená literatura:

Agrikola, G., Ježek, B., Hummel, J.: Dvanáct knih o hornictví a hutnictví. Montanex, Ostrava, 2007. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí. Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě. Technické normy upravující osobní ochranné prostředky - třída 83, skupina 21-27.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

=========================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historické kořeny bezpečnosti v oborech montánních věd, výňatky z díla G. Agricoly 2. Stručný přehled přírodních, technických a osobních rizik v geovědách a montánních vědách 3. Příklady nejzávažnějších mimořádných událostí ve světovém a národním hornictví 4. Historický vývoj světových poznatků v oblasti bezpečnosti 5. Formování zásad bezpečnosti a bezpečnostních předpisů v oborech montánních věd 6. Přehled současných bezpečnostních rizik přírodních a kulturních památek 7. Pracovní prostředí. 8. Legislativa týkající se bezpečnosti. 9. Analýza rizik. 10. Zásady bezpečného pohybu osob v prostorách přírodních a technických památek 11. Principy a prostředky osobní ochrany účastníků geovědního a montánního turismu 12. Řešení krizových situací, únikové cesty, první pomoc, součinnost se záchranáři 13. Záchranné služby - IZS, Horská služba, Báňská záchranná služba

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (00) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus (10) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2110) Geologické inženýrství (2101R004) Geovědní a montánní turismus P čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku