542-0020/01 – Pre-Diploma Practical Training (PDP)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits0
Subject guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+6
Part-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The student will learn how to classify the basic types of organizational structures in the subject Pre-Diploma Practical Training and how to identify their strengths and weaknesses. The aim is to define and reproduce facts, to interpret acquired pieces of information in new situations and to compare them. Subsequently, the students will learn how to analyse information, connect pieces of information, order information according to importance and use it in experiments and synthesis with a view to definite recommendations.

Teaching methods

Summary

Cílem předdiplomní praxe je získání poznatků a podkladových materiálů na určeném pracovišti pro zpracování diplomové práce.

Compulsory literature:

Projektová dokumentace pracovišť Závěrečné geologické zprávy Báňské předpisy

Recommended literature:

Pracovní postupy konkrétních pracovišť

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Posluchač je vyslán na šestitýdenní praxi na důlní či lomové pracoviště či provozovnu za účelem poznání vlastního provozu. Vedle poznání technologie dobývání, dopravy, zakládání či úpravy suroviny, se posluchač seznámí s podkladovými materiály pro svou závěrečnou diplomovou práci – příkladně základní mapy dolu či lomu, geologické či technologické profily, provozní mapy postupů těžeb na ložisku aj. Během praxe se seznámí i s textovými zprávami jako jsou závěrečné geologické zprávy, studie, plány otvírky, přípravy a dobývání či likvidace, podle povahy práce i zprávy týkající se sanací a rekultivací. Získané a zpracované materiály předloží, vč. potvrzení o absolvování praxe, určenému vedoucímu praxe pro získání zápočtu. Předdiplomní praxe je bezplatná.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (N2111) Mining (2101T008) Mining Engineering K Czech Most 3 Compulsory study plan
2008/2009 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (N2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Management of Resource of Building Mineral Raw Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner