542-0022/01 – Výroba, doprava a skladování výbušnin (VDSV)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty správným a bezpečným zásadám pro dopravu výbušnín po veřejných komunikacích, dopravu výbušnín v prostorech organizací,zásadám bezpečné výroby výbušnín a bezpečným úkonům a podmínkám pro skladování výbušnín podle platné legislativy ČR.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Vyhláška ČBÚ 72/1988 Sb. o výbušninách ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška ČBÚ 99/1995 Sb. o skladování výbušnin ve znění pozdějších předpisů.

Doporučená literatura:

KIZLINK, Juraj. Technologie chemických látek: chemický průmysl, koroze, konstrukční materiály, technické plyny, anorganické a organické produkty, dřevo, zpracování uhlí, výroba paliv, petrochemie, pesticidy, tenzidy, plasty a kaučuk, různé přísady, katazátory, výbušniny, biotechnologie, doprava. Vyd. 3. přeprac. a dopl. Brno: VUTIUM, 2005. ISBN 80-214-2913-5. Vlastnosti výbušin a analýza charakteru výbuchového zatížení a jeho modifikací: sborník přednášek. Editor Břetislav JANOVSKÝ. V Praze: České vysoké učení technické, Kloknerův ústav, 2007. ISBN 978-80-01-03640-2. Explosives & blasting technique: proceedings of the 1st World Conference on Explosives & Blasting Technique. Editor Roger HOLMBERG. Rotterdam: A.A. Balkema, 2000. ISBN 90-5809-168-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Nakládání, předávání, tranzit, dovoz a vývoz výbušnin 2. Právní problematika pro výrobu výbušnin 3. Základní charakteristika trhavin, rozněcovadel a pomůcek pro trhací práce 4. Vyhláška č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) 5. Dopravní řád a předpisy pro přepravu a přenášení výbušnin 6. Sklady a úschovny výbušnin na povrchu 7. Sklady u výrobců a odběratelů 8. Sklady a úschovny výbušnin pod povrchem 9. Úschovny výbušnin, vybavení skladů a skladování výbušnin 10. Zacházení s výbušninami ve skladech a při trhacích pracích 11. Třídy nebezpečí výbušnin 12. Určení bezpečné vzdálenosti skladů výbušnin 13. Určení vzdálenosti dílčího prostoru pro skladování výbušnin k objektům 14. Bezpečnost práce při výrobě, dopravě, přepravě, přenášení, a skladování výbušnin

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2111) Hornictví (2101R014) Trhací práce v hornickém inženýrství K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku