542-0027/01 – Speciální a destrukční trhací práce (SDTP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výuka provádění speciálních a destrukčních, zejména trhacích prací, hlavně za účelem možného získání oprávnění střelmistra pro tuto oblast.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchači se seznámí se specielními destrukčními pracemi u stavebních konstrukcí, při geologických a geofyzikálních pracech na povrchu i pod vodou, s likvidací či tvárněním konstrukcí rýpadel, kovových stožárů, věží, zásobníků, se specialními pracemi při rozrušování a uvolňování ledů na zamrzlých plochách s použitím výbušnin při otřasných a nátřasných pracech na lomových provozech včetně bezpečnosti a ochrany zdraví. Základní právní předpisy, normy a dokumentace s pracemi související.

Povinná literatura:

MIKOLÁŠ, Milan. Trhací práce pro povrchové dobývání a BP. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3297-5. PRAVDA, Vladimír a Jiří BĚTÍK. Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii. Jesenice u Prahy: Montanika, 2010. ISBN 978-80-254-8542-2. MÜNCNER, Eduard. Príručka pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov (TVO). 4. vydanie. Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, 2016. ISBN 80-968748-4-5. KENNEDY, Bruce A., ed. Surface mining. 2nd ed. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c1990. ISBN 0-87335-102-9.

Doporučená literatura:

HORKÝ, Jiří. Trhací práce a rozpojování hornin: učební texty VŠB. 3. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1987. Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy OLOFSSON, Stig O. Applied explosives technology for construction and mining. Second edition. Ärla: Applex AB, [2002]. ISBN 91-970111-2-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: 1. Trhací práce (TP) při destrukcích stavebních konstrukcí 2. TP s využitím speciálních výlomů 3. TP při geologických a geofyzikálních pracích 4. TP ve speleologii 5. Principy tvárnění kovů výbuchem při využití prostoru lomů 6. TP při rozpojování ocelových konstrukcí zařízení lomů 7. TP při rozrušování materiálů na skládkách a v zásobnicích 8. TP při lesnické a zemědělské rekultivaci 9. TP při rozrušování ledu na zamrzlých vodních tocích a plochách 10.Specielní otřasné trhací práce 11.Použití výbušnin při ohňostrojných pracích 12.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při provádění TP a práci s výbušninami 13.Základní právní předpisy při práci s výbušninami ve smyslu zákonných norem 14.Dokumentace k povolování TP velkého a malého rozsahu, speciální zařízení k destrukci velké kusovitosti

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku