542-0027/02 – Speciální a destrukční trhací práce (SDTP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG0020 Ing. Jaromír Augusta, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výuka provádění speciálních a destrukčních, zejména trhacích prací, hlavně za účelem možného získání oprávnění střelmistra pro tuto oblast.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Horký,J., Kořínek,R: Trhací práce, skripta VŠB - TU Ostrava

Doporučená literatura:

MÜNCNER, E. a kol.: Príručka pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov (TVO). 3.vyd. Banská Bystrica: SSTVP, 2011, 328 s. ISBN 80-968748-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: 1. Trhací práce (TP) při destrukcích stavebních konstrukcí 2. TP s využitím speciálních výlomů 3. TP při geologických a geofyzikálních pracích 4. TP ve speleologii 5. Principy tvárnění kovů výbuchem při využití prostoru lomů 6. TP při rozpojování ocelových konstrukcí zařízení lomů 7. TP při rozrušování materiálů na skládkách a v zásobnicích 8. TP při lesnické a zemědělské rekultivaci 9. TP při rozrušování ledu na zamrzlých vodních tocích a plochách 10.Specielní otřasné trhací práce 11.Použití výbušnin při ohňostrojných pracích 12.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při provádění TP a práci s výbušninami 13.Základní právní předpisy při práci s výbušninami ve smyslu zákonných norem 14.Dokumentace k povolování TP velkého a malého rozsahu, speciální zařízení k destrukci velké kusovitosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: ==============

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku