542-0027/03 – Speciální a destrukční trhací práce (SDTP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
AUG0020 Ing. Jaromír Augusta, Ph.D.
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výuka provádění speciálních a destrukčních, zejména trhacích prací, hlavně za účelem možného získání oprávnění střelmistra pro tuto oblast.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchači se seznámí se specielními destrukčními pracemi u stavebních konstrukcí, při geologických a geofyzikálních pracech na povrchu i pod vodou, s likvidací či tvárněním konstrukcí rýpadel, kovových stožárů, věží, zásobníků, se specialními pracemi při rozrušování a uvolňování ledů na zamrzlých plochách s použitím výbušnin při otřasných a nátřasných pracech na lomových provozech včetně bezpečnosti a ochrany zdraví. Základní právní předpisy, normy a dokumentace s pracemi související.

Povinná literatura:

MIKOLÁŠ, Milan. Trhací práce pro povrchové dobývání a BP. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3297-5. PRAVDA, Vladimír a Jiří BĚTÍK. Trhací práce v hornictví, stavebnictví a speleologii. Jesenice u Prahy: Montanika, 2010. ISBN 978-80-254-8542-2. MÜNCNER, Eduard. Príručka pre strelmajstrov a technických vedúcich odstrelov (TVO). 4. vydanie. Banská Bystrica: Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, 2016. ISBN 80-968748-4-5. KENNEDY, Bruce A., ed. Surface mining. 2nd ed. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c1990. ISBN 0-87335-102-9.

Doporučená literatura:

HORKÝ, Jiří. Trhací práce a rozpojování hornin: učební texty VŠB. 3. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1987. Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy. Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy OLOFSSON, Stig O. Applied explosives technology for construction and mining. Second edition. Ärla: Applex AB, [2002]. ISBN 91-970111-2-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova: 1. Trhací práce (TP) při destrukcích stavebních konstrukcí 2. TP s využitím speciálních výlomů 3. TP při geologických a geofyzikálních pracích 4. TP ve speleologii 5. Principy tvárnění kovů výbuchem při využití prostoru lomů 6. TP při rozpojování ocelových konstrukcí zařízení lomů 7. TP při rozrušování materiálů na skládkách a v zásobnicích 8. TP při lesnické a zemědělské rekultivaci 9. TP při rozrušování ledu na zamrzlých vodních tocích a plochách 10.Specielní otřasné trhací práce 11.Použití výbušnin při ohňostrojných pracích 12.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při provádění TP a práci s výbušninami 13.Základní právní předpisy při práci s výbušninami ve smyslu zákonných norem 14.Dokumentace k povolování TP velkého a malého rozsahu, speciální zařízení k destrukci velké kusovitosti

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Účast na cvičeních je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.