542-0029/02 – Rozbory provozních situací dolů a lomů (RPSDaL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL09 Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+16

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu Rozbory provozních situací dolů a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reproduktovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Rozbory situací dolů, které se často vyskytují při otvírce, přípravě a dobývání ložisek. Konkrétní řešení těchto situací s možností nalezení dalších alternativ. Rozbory jsou směřovány i do oblasti bezpečnosti a efektivnosti provozu. Dosažené výsledky jsou srovnávány z hlediska cenového a výkonového dle vybavení technickými prostředky s cílem maximálního využití technických zařízení a maximální efektivity hornických prací. V předmětu se budou rozebírat provozní situace spojené s těžbou, dopravou a zakládáním odklizu, těžbou užitkových surovin v konkrétních či simulovaných podmínkách jednotlivých procesů se zaměřením na možné alternativy řešení, zaměřené především do oblasti bezpečnosti provozu a ochrany zdraví při práci, ekonomiky provozu a do oblasti ekologické, spojené se sanacemi a rekultivacemi postexploatačních terénů.

Povinná literatura:

VAVRO, M. a kol.: Technologie hlubinného dobývání uhelných ložisek. ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1993 GRYGÁREK,J.,KRYL,V.,PETROŠ,V., HUDEČEK,V.: Základy hornictví. ES VŠB Ostrava, Ostrava, 2004 SCHELLONG,L.,ŠEVČÍK,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6

Doporučená literatura:

FRIES,J. Dobývací komplexy velmi mocných slojí. Skripta VŠB - TU Ostrava,2005,, ISBN 80-248-0970-2 Horní zákon a zákony a vyhlášky s ním související. KRYL,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování a prezentace semestrální práce, průběžné konzultace k programu

E-learning

Další požadavky na studenta

semestrální projekt a závěrečný test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Problematika anomálních situací často se vyskytující při otvírkových 2. Problematika anomálních situací často se vyskytujících přípravných pracích. 3. Problematika anomálních situací, často se vyskytující při dobývání ložisek. 4. Anomální situace při otvírce ložiska 5. Anomální situace při přípravě ložiska 6. Bezpečnostní rizika při vyjíždění pilíře, 7. Vícevýlomy v porubu a jejich řešení 8. Problematika kontaktu porubu s chodbami 9. Dobývání, doprava a zakládání v obtížných podmínkách lomových provozů. 10. Problematika anomálních situací, havárie a nebezpečné události na lomech. 11. Bezpečnostní aspekty situací. 12. Zadání a alternativní řešení konkrétních situací na mapových a grafických podkladech a jejich vyhodnocení. 13. Test

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání zápočtové práce. Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 3 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní