542-0030/02 – Dobývání v obtížných podmínkách dolů a lomů (DOPDaL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL09 Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se naučí klasifikovat typy organizačních struktur (anomálních - obtížných podmínek dolů) a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Dalším cílem předmětu je výuka a řešení nejsložitějších úkolů při dobývání v závalových polích a dobývání ložisek ztížené havarijními stavy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět se zabývá problematikou vedení hornických prací v oblastech s nebezpečím vzniku anomálních geomechanických jevů a v oblastech s nebezpečím průvalu vod. Jsou rozebrána strategická taktická a operativní opatření proti vzniku anomálních geomechanických jevů a k eliminaci jejich důsledků. Dále jsou rozebrány zásady vedení důlních děl v oblastech zvodnělých horizontů v nadloží nebo podloží ložiska. Dalším účelem předmětu je obeznámit studenty s těžbou za extrémních podmínek, tj. průvaly vod, výskyt pevných a velmi pevných poloh, dobývání v závalových polích a po bývalé hlubinné těžbě, apod.

Povinná literatura:

Hudeček,V.:Řešení problematiky průtrží hornin a plynů na uhelných dolech. Publikace pro posluchače rekvalifikačního studia, VŠB-TUO 1993 Rozhodnutí OBÚ V Ostravě č.j.3895/2002 a Instrukce pro doly s nebezpečím průtrží hornin a plynů,2002 Petroš,V.: Problematika důlních otřesů. Dobývání uhlí v obtížných důlně-geologických podmínkách, VŠB – TU Ostrava, 1999 Kryl, Milič - Technologie lomového dobývání uhelných ložisek II., Dobývání v obtížných podmínkách

Doporučená literatura:

Kryl,V.-Vavruška,O.: Návody do cvičení z lomového dobývání, skriptum ES VŠB, Ostrava, Ostrava, 1988, 202 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zpracování programu s problematikou obtížných podmínek dol nebo lomu

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrolní test a semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika obtížných podmínek exploatace na uhelných a neuhelných lomech. 2. Dobývání v podmínkách slojí či ložiska zasažených výraznými tektonickými poruchami v podmínkách svahových sutí, zvodněných zemin. 3. Dobývání v podmínkách výskytu pevných a těžkorozpojitelných poloh skrývkového masivu a věčně zmrzlých hornin. 4. Dobývání v podmínkách těžeb v závalových polích uhelných lomů. 5. Zakládání výsypek a odvalů v podmínkách výskytu a zakládání tzv. zemin nevhodných pro zakládání. 6. Odborná exkurze na vybraném lomu s obtížnými podmínkami – charakteristika. 7. Strategická, taktická a operativní protiotřesová opatření 8. Aktivní a pasivní prostředky protiotřesového boje 9. Zkušenosti z řešení protiotřesového boje v zahraničí 10. Legislativa protiotřesového boje 11. Zásady projektování hornické činnosti v oblastech s nebezpečím průtrží plynů a hornin 12. Metody aktivní a pasivní protiprůtržové prevence 13. Zásady vedení hornických prací pod detritem, vedení hornických prací v oblastech se zvodnělými nadložními nebo podložními vrstvami

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání zápočtové práce. Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní