542-0032/03 – Technologická analýza (TA)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
MOT127 Mgr. Oldřich Motyka, Ph.D.
MUD0002 Ing. Jaroslav Mudruňka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači prokazují znalosti grafických a výpočetních metod pro hodnocení užitkových surovin a vyhodnocování účinnosti technologických operací včetně znalosti aplikace základních statistických metod.Posluchači ovládají metody pro hodnocení užitkových surovin, volbu vhodných technik jejich zpracování a metody vyhodnocování účinnosti technologických postupů. Jsou schopni aplikovat základní postupy matematické statistiky na řešení praktických problémů úpravy užitkových surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Posluchači jsou seznámeni s problematikou hodnocení vlastností nerostných surovin a odpadů a hodnocení úpravnických technologií z hlediska jejich účinnosti. Předmět se zabývá rovněž aplikací základních pravděpodobnostních a statistických metod v oblasti úpravy užitkových surovin a plánování a vyhodnocování experimentálních prací.Posluchači jsou schopni hodnotit a predikovat výsledky technologických procesů a aplikovat základní statistické metody v této oblasti.

Povinná literatura:

MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2196-8. DRZYMALA, Jan. Mineral Processing: Foundations of theory and practice of minerallurgy. Wrovlaw: Wroclaw University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7493-362-9. KOZÁK, Jiří a Jiří BOTULA. Úpravnická technologická analýza Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991, 321 s. ISBN 80-7078-119-X. KOZÁK, Jiří. Úpravnická technologická analýza : návody do cvičení pro 2. ročník oboru Úprava nerostných surovin. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1984.

Doporučená literatura:

MAC BERTHOUEX, Paul a Linfield C. BROWN. Statistics for Environmental Engineers. Boca Raton: CRC Press, 1994. ISBN 1-56670-031-0. HEBÁK, Petr a Jiří HUSTOPECKÝ. Průvodce moderními statistickými metodami. Praha: SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-03-00534-5. LEŠKO,Michal. Úpravnícka technologická analýza:(príklady). Košice: Vysoká škola technická, 1988. KOZÁK, Jiří a Zdeněk CAGAŠ. Hodnocení upravitelnosti a způsobů úpravy nerostných surovin. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1965.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti zpracovávají výpočtové programy, zadané vyučujícím. Zápočtový test. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání správně vyřešených programů ze cvičení. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vzorkování užitkových surovin, základní pojmy 2. Hodnocení upravitelnosti užitkových surovin, křivky upravitelnosti 3. Hodnocení granulometrického složení nerostných surovin, křivky zrnitosti. 4. Výpočet výnosů produktů separačních procesů. 5. Hodnocení účinnosti separačních procesů metodou výtěžností. 6. Hodnocení účinnosti separačních procesů metodou dělících křivek 7. Ostatní metody hodnocení účinnosti separačních procesů 8. Základní statistické metody a jejich aplikace při hodnocení technologických procesů, základní pojmy. 9. Testy o parametrech rozdělení pravděpodobnosti a jejich aplikace. 10.Testy dobré shody a jejich aplikace. 11.Základy regresní a korelační analýzy a jejich aplikace 12.Analýza rozptylu a její aplikace. 13.Základní metody pro plánování experimentů 14.Vyhodnocování experimentálních prací

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení, maximální omluvená neúčast 15%, odevzdání správně vyřešených protokolů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Náhrada za povinnou účast v rámci ISP bude odevzdání správně vyřešených protokolů. Předmět je ukončen ústní a písemnou zkouškou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní