542-0034/01 – Praktické cvičení z mechaniky hornin a zemin (PCMHZ)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2017/2018Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami praktického stanovování základních fyzikálních a mechanických vlastností hornin a masívu jak v laboratoři, tak in situ. Studenti se naučí měřit a analyzovat nejpoužívanější vlastnosti hornin dle platných ČSN EN norem, respektive metodik doporučených ISRM. Naměřené data studenti samostatně zpracují a vyhodnotí formou protokolů.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Terénní práce

Anotace

Povinná literatura:

PETROŠ, V., ŠANCER, J. Mechanika hornin a zemin. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3431-3.

Doporučená literatura:

ČSN EN 1936 Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti. ČSN EN 1926 Zkušební metody přírodního kamene – Stanovení pevnosti v tlaku. ČSN EN 12372 Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení. ČSN EN ISO 22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 2: Dynamická penetrační zkouška.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání reportu z terénní exkurze.

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání všech laboratorních protokolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Laboratorní stanovení fyzikálních vlastností hornin (objemová hmotnost, měrná hmotnost, pórovitost, nasákavost). 2. Laboratorní stanovení fyzikálních vlastností zemin (konzistenční meze zemin, granulometrické složení, klasifikace zemin) 3. Mechanické vlastnosti hornin a zemin (pevnosti v tlaku, tahu a při tečném namáhání) 4. Praktické měření in situ (zaměření diskontinuit, pevnosti pomocí Schmidtového kladiva, lehká dynamická penetrace).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: ===========================

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní