542-0041/01 – Speciální seminář (SS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA70 prof. Ing. Alois Adamus, Ph.D.
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
URB49 Ing. Petr Urban, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podrobné vysvětlení principů pro vypracování bakalářských resp. diplomových prací.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem speciálního semináře je seznámení posluchačů s průběhem závěru studia, se zpracováním závěrečné bakalářské práce na zadané téma a také průběžné konzultace a poučení ze zpracování jednotlivých zadání závěrečných prací v obecné a zvláštní problematice řešení. Náplň: Konkrétní postup zpracování diplomových prací, vytyčení cílů práce, zpracování textů, tabulek, grafických příloh. Seznámení se s určenými státnicovými předměty s konkrétními požadavky a důrazem na odpřednášenou látku. V návaznosti na předměty „Rozbory provozních situací v dolech či lomech“ aplikovat poznatky na konkrétní témata závěrečných bakalářských prací jednotlivých studentů s důrazem na hlavní kapitoly řešení tématu. Chyby a nedostatky objevující se ve zpracování diplomových prací a jejich eliminace. Získání zápočtu je vázáno na účast a prezentaci vybraných stanovených částí diplomové práce.

Povinná literatura:

Česká technická norma ČSN ISO 690-2 Informace a dokumentace-bibliografické citace, elektronické dokumenty nebo jejich části Formální úprava vědeckých a technických zpráv, ČSN ISO 5966 bakalářské práce absolventů (bude prováděn rozbor těchto zpráv s uvedením chyb)

Doporučená literatura:

==============================================================================

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola podkladů pro vypracování bakalářské práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

===================================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem speciálního semináře je seznámení posluchačů s průběhem závěru studia, se zpracováním závěrečné práce na zadané téma a také průběžné konzultace a poučení ze zpracování jednotlivých zadání závěrečných prací v obecné a zvláštní problematice řešení. Náplň: Konkrétní postup zpracování závěrečných bakalářských prací, vytyčení cílů práce, zpracování textů, tabulek, grafických příloh. Seznámení se s určenými státnicovými předměty s konkrétními požadavky a důrazem na odpřednášenou látku. V návaznosti na předměty „Rozbory provozních situací v dolech či lomech“ aplikovat poznatky na konkrétní témata závěrečných bakalářských prací jednotlivých studentů s důrazem na hlavní kapitoly řešení tématu. Chyby a nedostatky objevující se ve zpracování závěrečných prací a jejich eliminace. Získání zápočtu je vázáno na stoprocentní účast a převedení vybraných a určených částí závěrečné práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2111) Hornictví (2101R008) Hornické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku