542-0043/01 – Ražení důlních děl a trhací práce (RPDaTP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Václav Zubíček, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Zubíček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZUB021 Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty studenty se základními pricipy ražení důlních děl, základními principy ražení a vyztužování důlních děl. Dále jsou studenti seznáměni s problematikou trhacích prací v dolech včetně zásadních otázek bezpečnosti práce při jejich vykonávání dle platných předpisů pro tuto oblast. Řídí se aktuálními trendy v dané problematice, velký důraz je kladen na používání současné moderní techniky při dodržováníé platné legislativy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty studenty se základními pricipy ražení důlních děl, základními principy ražení a vyztužování důlních děl. Dále jsou studenti seznáměni s problematikou trhacích prací v dolech včetně zásadních otázek bezpečnosti práce při jejich vykonávání dle platných předpisů pro tuto oblast. Řídí se aktuálními trendy v dané problematice, velký důraz je kladen na používání současné moderní techniky při dodržováníé platné legislativy.

Povinná literatura:

Juránek O., Rampír B. : Příručka pro střelmistry, ARIES, Ostrava 1994. ROY, Pijush Pal. Rock blasting: effects and operations. Leiden: A.A. Balkema, c2005. ISBN 04-1537-230-5 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném znění Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, v platném znění

Doporučená literatura:

Rozhodnutí OBÚ v Ostravě č.j. 3895/2002-405/Ing.Sk/An ze dne 13.6.2002 o nařízení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu pro doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů a Instrukce pro doly s nebezpečím průtrží uhlí a plynů,, v platném znění Pracovní pravidla k vyhlášce ČBÚ č. 659/2004 Sb., v platném znění Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, v platném znění DARLING, Peter. SME mining engineering handbook. 3rd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2011, 2 v. (xxiv, 1840, I-46 p.). ISBN 0873352645.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

====================

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty studenty se základními pricipy ražení důlních děl, základními principy ražení a vyztužování důlních děl. Dále jsou studenti seznáměni s problematikou trhacích prací v dolech včetně zásadních otázek bezpečnosti práce při jejich vykonávání dle platných předpisů pro tuto oblast. Řídí se aktuálními trendy v dané problematice, velký důraz je kladen na používání současné moderní techniky při dodržováníé platné legislativy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: =================================

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2110) Geologické inženýrství (2101R003) Geologické inženýrství K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2111) Hornictví (2101R013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku