542-0046/01 – Projektování a příprava výroby (PPV)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL09 Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je jedním z finálních ze souboru odborných předmětů ve studijním programu Těžba nerostných surovin. V návaznosti na legislativu k dané problematice se v něm detailně hodnotí přírodní podmínky ložisek, v širších souvislostech se řeší možnosti jejich otvírky a strategie dobývání, propočítávají se základní parametry dolu (lomu) a podrobně se probírají TH ukazatelé, charakterizující jeho celkovou koncepci. Další součástí předmětu je tvorba všech provozních projektů a technologických postupů, které praxe vyžaduje, jako např. projekt větrání, odstraňování prachu, projekt dopravních cest atd.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je jedním z finálních ze souboru odborných předmětů ve studijním programu Těžba nerostných surovin. V návaznosti na legislativu k dané problematice se v něm detailně hodnotí přírodní podmínky ložisek, v širších souvislostech se řeší možnosti jejich otvírky a strategie dobývání, propočítávají se základní parametry dolu (lomu) a podrobně se probírají TH ukazatelé, charakterizující jeho celkovou koncepci. Další součástí přdmětu je tvorba všech provozních projektů a technologických postupů, které praxe vyžaduje, jako např. projket větrání, odstrňování prachu, projekt dopravmích cest atd.

Povinná literatura:

Grygárek,J., Vítek,A.: Příprava výroby v dolech a projektování. Ostrava, 1996 Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. Kryl,V., Milič,J.: Technologie lomového dobývání uhelných ložisek II. – Dobývání v obtížných podmínkách, ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1993, William Mott Steuart: Mines and quarries, Bureau of the Census, June 2005, Harvard University, Geologigal sciences library

Doporučená literatura:

Kryl,V., Vavruška,O.: Návrhy do cvičení z lomového dobývání, skripta ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1988, 202 s. Schellong,L.,Ševčík,A.:Technologie a technická zařízení dobývání v porubech hlubinných dolů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2008, 131 s., ISBN 978-80-248-1687-6 KRYL, V., JISKRA. J:Technologie lomového dobývání uhelných ložisek. Ostrava ; Sokolov: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0831-5. Typový technologický postup, 2008. Dolní Rožínka.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt, prezentace projektu, zápočtový test, písemná a ústní část zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt, prezentace projektu, zápočtový test, písemná a ústní část zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativa, spojená s projektováním v dolech a lomech. 2. Způsoby hodnocení ložiskových poměrů ve stanoveném dobývacím prostoru. 3. Přehled těžební problematiky hlubinných dolů černouhelných, hnědouhelných, lignitových, rudných, nerudných a uranových. 4. Koncepční řešení základní otvírky dolu a zástavby jeho povrchu. 5. Strategie odrubávání zásob. 6. Možné způsoby řešení dopravy (horizontální, úklonné i vertikální). 7. Zásady pro efektivní přípravu výroby v hlubokých dolech. 8. Náplň přípravy výroby na lomech. 9. Stanovení kapacit výroby, časové fondy dobývací a dopravní technologie. 10. Řešení výsypných prostorů, kapacity, směrování toků odklizu. 11. Projekty odvodňování, nasazování pomocné mechanizace, posuzování dobyvatelnosti hornin a zemin. 12. Technicko-ekonomičtí ukazatelé, charakterizující celkovou koncepci dolu či lomu. 13. Plány otvírky, přípravy a dobývání, důlně-technické plány a technologické postupy, technické režimy; Členění projektu dolu či lomu, resp. jeho části se zvláštním zřetelem na ekonomiku a projekt organizace výstavby a provozu. Modelové a počítačové projektování.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na 70% cvičeních. Povinná účast na exkurzích. Povinnost omluvené neúčasti (lékařské potvrzení)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování výpočetních programů z probrané látky. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných okruhů. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL K čeština Most 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL K čeština Most 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL K čeština Most 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL K čeština Most 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Most 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0724A290003) Ekonomika surovin P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL K čeština Most 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin TDL K čeština Most 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní