542-0046/02 – Projekt and Production Planning (PPV)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageEnglish
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

==============================================

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

Předmět je jedním z finálních ze souboru odborných předmětů ve studijním programu Těžba nerostných surovin. V návaznosti na legislativu k dané problematice se v něm detailně hodnotí přírodní podmínky ložisek, v širších souvislostech se řeší možnosti jejich otvírky a strategie dobývání, propočítávají se základní parametry dolu (lomu) a podrobně se probírají TH ukazatelé, charakterizující jeho celkovou koncepci. Další součástí přdmětu je tvorba všech provozních projektů a technologických postupů, které praxe vyžaduje, jako např. projket větrání, odstrňování prachu, projekt dopravmích cest atd.

Compulsory literature:

William Mott Steuart: Mines and quarries, Bureau of the Census, June 2005, Harvard University, Geologigal sciences library DARLING, Peter. SME mining engineering handbook. 3rd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 2011, 2 v. (xxiv, 1840, I-46 p.). ISBN 0873352645. Žůrek,P.: Planning and Designing of Mines VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Ostrava 2005 ISBN 80-248-0818-8

Recommended literature:

Žůrek,P.: Technology of deposit mining. Skripta VŠB-TU Ostrava HGF, pro program ERASMUS, 2005, ISBN 80-248-0904-4 Žůrek,P.: Deposit development. Skripta VŠB-TU Ostrava HGF, pro program ERASMUS, 2005, ISBN 80-248-0810-2 William A. Hustrulid, W. A. Hustrulid, Richard L. Bullock, Underground Mining Methods: Engineering Fundamentals and International Case Studies, SME,2001, ISBN 0873351932, 2001. Mostafa Mohamed Ali Elbeblawi, Hassan Ali Abdelhak Elsaghier, Mostafa Tantawy Mohamed Amin, Wael Rashad Elrawy Abdellah: Surface Mining Technology, ISSN 2364-3293, 2022

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Semestrální projekt, prezentace projektu, zápočtový test, písemná a ústní část zkoušky.

E-learning

Other requirements

Eassy ,control test, presentation, project

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1st Legislation related to the preparation of production in mines and quarries and planning. 2nd Methods of evaluation focal relationships in a given mining area. 3rd Overview of mining coal underground mines issue, lignite, lignite, ore, non-ore and uranium. 4th Conceptual solutions essential for opening the mine and building its surface. 5th Strategy odrubávání stocks. 6th Possible ways of solving transport (horizontal, vertical and inclined). 7th Principles for effective preparation of production in the deep mines. 8th Contents of pre-production on the mines. 9th Determination of production capacity, time funds, mining and transport technology. 10th Solution discharging space, capacity, routing flow clears. 11th Drainage projects, the deployment of auxiliary machinery, assessment of rocks and soils. 12th Technical-economic indicators characterizing the overall concept of the mine or quarry. 13th Plans for opening, preparation and extraction, mining and technical plans and technological procedures, technical procedures. Breakdown of the mine or quarry project, respectively. its parts with special attention to economy and the project construction and operation of the organization

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 33  17
        Examination Examination 67  18 3
Mandatory attendence participation: Mandatory participation in 70% of the exercises. Compulsory participation in field trips. Compulsory excused absence (medical certificate)

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Developing computer programs from the material covered. Successful completion of a written test on the material covered. Oral examination on the assigned topics. Participation in the ISP exercises is not compulsory.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B0724A290009) Mineral Economics P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (N0724A290002) Mining of Mineral Resources MTD P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (N0724A290002) Mining of Mineral Resources MTD P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0724A290009) Mineral Economics P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0724A290002) Mining of Mineral Resources MTD P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0724A290009) Mineral Economics P English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (N0724A290002) Mining of Mineral Resources MTD P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2020/2021 (N0724A290002) Mining of Mineral Resources MTD P English Ostrava 2 Compulsory study plan
2019/2020 (N0724A290002) Mining of Mineral Resources MTD P English Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
ECTS - FMG 2022/2023 Full-time English Optional 501 - Study Office stu. block
ECTS - FMG 2021/2022 Full-time English Optional 501 - Study Office stu. block

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.