542-0047/02 – Terénní cvičení z dobývání ložisek (TCDL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity1
Garant předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Hummel, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
VOK0019 Ing. et Ing. Michal Vokurka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači po absolvování teoretických poznatků z předmětu Technologie lomového a hlubinného dobývání ložisek se prakticky seznámí s realitou provozů. Na vybraných lomových provozech shlédnou postup a rozvití porubní fronty skrývky, užitkového nerostu i postupy na vnitřních či vnějších výsypkách. Shlédnou vlastní technologii dobývání těžebními i zakládacími stroji, technologii dopravy-dálkové pásové, kolejové či kolové. Dále se prakticky seznámí s podmínkami různých technologii hlubinného dobývání ložisek. Fáráním si studenti rozšiřují teoretické poznatky získané na přednáškách a konzultacích z daného předmětu.

Vyučovací metody

Terénní práce

Anotace

Povinná literatura:

Platná legislativa z oboru projektování a bezpečnosti Interní materiály podniku

Doporučená literatura:

Odborná hornická literatura v oboru praxe, firemní technické podklady

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpráva z terénního cvičení a potvrzení o absolvování.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpráva z terénního cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Geologie navštívených ložisek 2. Způsoby otvírky a přípravy ložisek 3. Dobývací metody 4. Bezpečnost,rekultivace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Účast na terénním cvičení je povinná.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání a úspěšné odprezentování zprávy z terénního cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.