542-0048/03 – Důsledky útlumu hornické činnosti (DÚHČ)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZAP015 doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Základním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s důsledky útlumu hornické činnosti, které se v minulosti staly a přinesly s sebou řadu nežádoucích rizikových událstí a jejich dopady na životní prostředí. Kromě klasických rizik útlumu, jako jsou propady a poklesy na poddolovaných územích byl dalším velmi častým rizikovým dějem výstup metanu v důsledku zatápění ostravsko-karvinské části revíru. Předmět díle zabývá environmentálními aspekty jednotlivách rizokových událostí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základním cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s důsledky útlumu hornické činnosti, které se v minulosti staly a přinesly s sebou řadu nežádoucích rizikových událostí a jejich dopady na životní prostředí. Kromě klasických rizik útlumu, jako jsou propady a poklesy na poddolovaných územích, byl dalším velmi častým rizikovým dějem výstup metanu v důsledku zatápění ostravsko-karvinské části revíru. Předmět dále zabývá environmentálními aspekty jednotlivách rizikových událostí.

Povinná literatura:

Prokop, P. et al.: Problematika výstupu důlních plynů na povrch, VŠB-TUO, ISBN:80-86634-96-5 Prokop, P. et al.: Analýza a hodnocení rizik souvisejících s útlumem těžby, VŠB-TUO, ISBN: 80-86634-94-9 Prokop, P. et al.: Bezpečnostní rizika související s důlními plyny a opuštěnými díly v podzemí, VŠB-TUO, ISBN:80-86634-95-7 Kirchsteiger, C.: Risk Assessment and Management in the Contex of the Slovesi II Directive, Elsevier, 1998

Doporučená literatura:

Vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb. terou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0198-7. PROCHÁZKOVÁ, Dana. Analýza a řízení rizik. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04841-2. GLENDON, A. Ian, Sharon CLARKE a Eugene F. MCKENNA. Human safety and risk management. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 0849330904.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studium předmětu je zakončeno zkouškou, ke které lze přistoupit až po získání zápočtu. Zkouška má písemnou a ústní část.

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium doporučené literatury. Zpracování projektů zadaných na cvičení, písemná a ústní zkouška prověřující znalosti v rozsahu uvedené odborné literatury, obsahu přednášek a cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Škodlivé vlivy opuštěných děl v podzemí 2. Faktory způsobující či umožňující nekontrolovaný výstup důlní atmosféry na zemský povrch, dýchání masivu 3. Zbytková plynonosnost, zbytková plynodajnost 4. Faktory určující intenzitu metanové exhalace 5. Hlavní zdroje metanu v podzemí 6. Metoda komplexní plynové bilance 7. Přírodní faktory ovlivňující výstup plynů na povrch 8. Báňsko-technické faktory ovlivňující výstup plynů na povrch 9. Komunikace důlních plynů na povrch (přírodní, umělé) 10. Kategorizace území, prognóza výstupu důlních plynů na povrch 11. Aktivní odplyňovací systém a pasivní odplyňovací systém 12. Metanscreening, měření dynamiky výstupu důlních plynů na povrch 13. Ochrana staveb 14. Zatápění uhelných pánví a čerpání důlních vod

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti: Písemná a ústní část

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290012) Ochrana životního prostředí v průmyslu VTP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku