542-0050/02 – Povrchové dobývání ložisek (PDL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BIL09 Ing. Ivan Bílý, Ph.D.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
KRE0199 Ing. Vladimír Krenžel
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
VAR006 Ing. Jiří Varady, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podrobné obeznámení studentů s technologií rozpojování, nakládání, dopravy a úpravy surovin na lomových provozech. Součástí výuky jsou pravidla pro bezpečnost práce a bezpečnost provozu a legislativa dané oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je podrobné obeznámení studentů s technologií rozpojování, nakládání, dopravy a úpravy surovin na lomových provozech. Součástí výuky jsou pravidla pro bezpečnost práce a bezpečnost provozu a legislativa dané oblasti.

Povinná literatura:

KRYL, V. a kol. Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB-TUO, 1997, ISBN 80-7078-396-6, 266 s. KLIMECKÝ,O. a kol.: Lomové dobývání ložisek II., učebnice, SNTL Praha, Praha, 1988, 287 s. KRYL,V., MILIČ,J.: Technologie lomového dobývání uhelných ložisek – Dobývání v obtížných podmínkách, skriptum ES VŠB strava, Ostrava, 1993, 117 s. KENNEDY, Bruce A. Surface mining. 2nd ed. Littleton, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, 1990. ISBN 0873351029.

Doporučená literatura:

SLIVKA, V. a kol. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, 2002. 443 s. ISBN 80-903113-0-X KRYL,V., VAVRUŠKA,O.: Návody do cvičení z lomového dobývání, skriptum ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1988, 202 s Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy. HUMMEL, M.: Mining and Environment, Ostrava, 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování programů, zápočtový test, písemná a ústní část zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Závěrečná semestrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika ložisek: nerudných, rudných a uhelných surovin. Vyhledávání a průzkum ložisek, kategorie zásob. Zakládání lomů a zásady pro otvírkové práce. 2. Základní podmínky ovlivňující způsob dobývání, závislost na fyzikálně- mechanických vlastnostech. Báňsko technické podmínky dobývání surovin. 3. Skrývkové práce při těžbě v kamenolomech, uhelných lomech a štěrkopískovnách a při těžbě jiných surovin. Způsoby vrtání hornin a vrtací práce v lomech. Lomové vrtací soupravy a jejich použití. 4. Hromadná těžba na povrchových lomech, těžební operace. Trhací práce velkého rozsahu na lomových provozech, druhy primárních odstřelů a jejich aplikace při těžbě soudržných surovin. 5. Dobývací metody v kamenolomech pro výrobu drceného kameniva. Cyklicko- kontinuální technologie. Mobilní drtiče. 6. Sekundární rozpojování nadměrných kusů. Nakládání rubaniny z rozvalu. Volba optimálního nakládacího stroje. 7. Těžba v hliništích (cihlářské, keramické, sklářské suroviny, jíly, lupky aj.) rypné materiály. Dobývání bloků kamene pro hrubou kamenickou výrobu (tvrdé materiály). 8. Dobývání bloků kameno-řeznými stroji pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Úprava kamene. 9. Dobývání nesoudržných surovin, volba technologických systémů, těžební operace dle druhů ložisek. Technologie těžby nesoudržných surovin suchou cestou. Technologie těžby nesoudržných surovin z vody rýpadly ze břehu. 10. Technologie dobývání uhelných ložisek. Dobývání v obtížných podmínkách. 11. Technologie těžby štěrkopísků z vody plovoucími rýpadly. 12. Technologická doprava na lomových provozech. 13. Základní úpravnické procesy po těžbě soudržných a nesoudržných surovin. Zásady pro vypracování POPD, Plánu využití ložiska (nevyhrazené suroviny), technologických postupů. 14. Odvodňování lomů, výsypkové a kalové hospodářství. Zahlazení následků lomové těžby.Rekultivace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: ==============

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie P čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B3646) Geodézie a kartografie (3646R007) Inženýrská geodézie K čeština Most 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290004) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin DL K čeština Most 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní