542-0051/01 – Zajištění a likvidace dolů a lomů (ZaLDaL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu zajištění a likvidace dolů a lomů a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reprodukovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se v předmětu seznámí s požadavky, kladenými na konzervaci (zajištění) a likvidaci dolů a lomů z hlediska legislativy i technického provedení. Pozornost bude věnována jak dolům uhelným, rudným, nerudným a uranovým. Nedílnou součástí studia předmětu jsou i likvidované lomy.

Povinná literatura:

GRYGÁREK,J.: Konzervace a likvidace dolů. Učební text Institutu hornického inženýrství na HGF VŠB-TUO, 1993 Vzorový projekt likvidace a sociálního programu dolu a lomu. Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č.32/2000 Sb. HARBAUGH,A.,BANTA,E.R.,HILL, M.C., and McDonald, M.G.:MODFLOW-2000, the U.S. Geological Survey modular ground-water model - User guide to modularization concepts and the Ground -Water Flow Process: U.S. Geological Survey Open-File Report 00-92, 21 p.

Doporučená literatura:

Časopisy Uhlí-Rudy_Geologický průzkum, Przeglad górniczy, Mining Engineering Vyhlášky ČBÚ č.592/2004 a ČBÚ č.176/2011 SLIVKA,V.,HUDEČEK,V.a kol.: Analýza technických podmínek zakládání a báňských, bezpečnostních a ekologických rizik likvidace hlubinného dolu zakládáním včetně zatopených hlavních důlních děl. Projekt VaV ČBÚ č. 42-05 Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik.Ostrava 2006 PLUTA,I.,GRMELA,A.,RAPANTOVÁ,N.: Waters from detrit and from the weathered of carboniferous formation in tha polish and czech part of the Upper Silesian Coal Basin. X.conference Hydrogeochémia´06, US,Sosnowiec, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní test

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního programu s prezentací závěrů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Legislativa k problematice konzervace a likvidace dolů. 2. Legislativa k problematice likvidace důlních děl, ústících na povrch. 3. Konzervace dolů – možnosti a způsoby provedení. 4. Možnosti technického řešení likvidace v podmínkách rudných a uranových dolů. 5. Možnosti technického řešení likvidace v podmínkách rudných a uranových dolů. 6. Způsoby sanace a rekultivace území na zlikvidovaném dole. 7. Kontroly stavu opuštěných objektů. 8. Možnosti následného využití povrchových objektů zlikvidovaného dolu. 9. Vzorová osnova technického projektu likvidace dolů. 10. Sociální program v souvislosti s likvidací dolů. 11. Restrukturalizace těžebních podniků v souvislosti s útlumem těžby. 12. Rozbor problematiky na praktických příkladech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N2111) Hornictví (2101T013) Těžba nerostných surovin a jejich využívání K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní