542-0051/04 – Zajištění a likvidace dolů a lomů (ZaLDaL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
KRI274 Ing. Petr Kříž, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu zajištění a likvidace dolů a lomů a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reprodukovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se v předmětu seznámí s požadavky, kladenými na konzervaci (zajištění) a likvidaci dolů a lomů z hlediska legislativy i technického provedení. Pozornost bude věnována jak dolům uhelným, rudným, nerudným a uranovým. Nedílnou součástí studia předmětu jsou i likvidované lomy.

Povinná literatura:

GRYGÁREK,J.: Konzervace a likvidace dolů. Učební text Institutu hornického inženýrství na HGF VŠB-TUO, 1993 Vzorový projekt likvidace a sociálního programu dolu a lomu. Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č.32/2000 Sb. HARBAUGH,A.,BANTA,E.R.,HILL, M.C., and McDonald, M.G.:MODFLOW-2000, the U.S. Geological Survey modular ground-water model - User guide to modularization concepts and the Ground -Water Flow Process: U.S. Geological Survey Open-File Report 00-92, 21 p.

Doporučená literatura:

Časopisy Uhlí-Rudy_Geologický průzkum, Przeglad górniczy, Mining Engineering Vyhlášky ČBÚ č.592/2004 a ČBÚ č.176/2011 SLIVKA,V.,HUDEČEK,V.a kol.: Analýza technických podmínek zakládání a báňských, bezpečnostních a ekologických rizik likvidace hlubinného dolu zakládáním včetně zatopených hlavních důlních děl. Projekt VaV ČBÚ č. 42-05 Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik.Ostrava 2006 PLUTA,I.,GRMELA,A.,RAPANTOVÁ,N.: Waters from detrit and from the weathered of carboniferous formation in tha polish and czech part of the Upper Silesian Coal Basin. X.conference Hydrogeochémia´06, US,Sosnowiec, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test, předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem.

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce a závěrečný test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Legislativa k problematice konzervace a likvidace dolů a lomů. 2. Konzervace dolů - možnosti a způsoby provedení. 3. Projekt likvidace dolu a lomu. 4. Možnosti technického řešení likvidace uhelného hlubinného dolu. 5. Technické řešení likvidace v podmínkách rudných a uranových dolů. 6. Způsoby sanace a rekultivace území na zlikvidovaném dole a lomu. 7. Kontroly stavu opuštěných objektů. 8. Možnosti následného využití povrchových objektů zlikvidovaného dolu a lomu. 9. Rozbor problematiky na praktických příkladech. 10. Sociální program v souvislosti s likvidací dolů a lomů. 11. Časový průběh likvidace 12. Rizika likvidace v souvislosti s výstupem plynů. 13. Propady, poklesy a tvorba jezer, zatápění dolů, čerpání důlních vod

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání zápočtové práce. Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin ZHR K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní