542-0051/05 – Zajištění a likvidace dolů a lomů (ZaLDaL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se naučí klasifikovat základní typy organizačních struktur předmětu zajištění a likvidace dolů a lomů a identifikovat jejich silné a slabé stránky. Cílem je definovat a reprodukovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Studenti se v předmětu seznámí s požadavky, kladenými na konzervaci (zajištění) a likvidaci dolů a lomů z hlediska legislativy i technického provedení. Pozornost bude věnována jak dolům uhelným, rudným, nerudným a uranovým. Nedílnou součástí studia předmětu jsou i likvidované lomy.

Povinná literatura:

GRYGÁREK,J.: Konzervace a likvidace dolů. Učební text Institutu hornického inženýrství na HGF VŠB-TUO, 1993 Vzorový projekt likvidace a sociálního programu dolu a lomu. Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb. ve znění vyhlášky ČBÚ č.32/2000 Sb. HARBAUGH,A.,BANTA,E.R.,HILL, M.C., and McDonald, M.G.:MODFLOW-2000, the U.S. Geological Survey modular ground-water model - User guide to modularization concepts and the Ground -Water Flow Process: U.S. Geological Survey Open-File Report 00-92, 21 p.

Doporučená literatura:

Časopisy Uhlí-Rudy_Geologický průzkum, Przeglad górniczy, Mining Engineering Vyhlášky ČBÚ č.592/2004 a ČBÚ č.176/2011 SLIVKA,V.,HUDEČEK,V.a kol.: Analýza technických podmínek zakládání a báňských, bezpečnostních a ekologických rizik likvidace hlubinného dolu zakládáním včetně zatopených hlavních důlních děl. Projekt VaV ČBÚ č. 42-05 Likvidace hlubinného dolu zakládáním po ukončení báňské činnosti pro snížení bezpečnostních a ekologických rizik.Ostrava 2006 PLUTA,I.,GRMELA,A.,RAPANTOVÁ,N.: Waters from detrit and from the weathered of carboniferous formation in tha polish and czech part of the Upper Silesian Coal Basin. X.conference Hydrogeochémia´06, US,Sosnowiec, 2006

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní test

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování semestrální práce a závěrečný test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Legislativa k problematice konzervace a likvidace dolů. 2. Legislativa k problematice likvidace důlních děl, ústících na povrch. 3. Konzervace dolů – možnosti a způsoby provedení. 4. Možnosti technického řešení likvidace v podmínkách rudných a uranových dolů. 5. Možnosti technického řešení likvidace v podmínkách rudných a uranových dolů. 6. Způsoby sanace a rekultivace území na zlikvidovaném dole. 7. Kontroly stavu opuštěných objektů. 8. Možnosti následného využití povrchových objektů zlikvidovaného dolu. 9. Vzorová osnova technického projektu likvidace dolů. 10. Sociální program v souvislosti s likvidací dolů. 11. Restrukturalizace těžebních podniků v souvislosti s útlumem těžby. 12. Rozbor problematiky na praktických příkladech.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání zápočtové práce. Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MAR P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MAR P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MAR P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MAR P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MAR P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MAR P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.