542-0052/02 – Doprava na dolech a lomech (DDL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DIV0024 Ing. Jan Diviš
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ROZ092 Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
ZUB021 doc. Ing. Václav Zubíček, Ph.D.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět seznamuje posluchače s procesem technologické dopravy na lomových a důlních (hlubinných) provozech. Cílem předmětu je zvládnutí problematiky technologie a výpočtu při kolejové, pásové, kolové a lodní dopravě a jiných speciálních druzích dopravy surovin, při povrchovém a hlubinném dobývání ložisek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Povinná literatura:

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy. KRYL, V. a kol. Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB-TUO, 1997. 266 s. ISBN 80-7078-396-6. KRYL, V., VAVRUŠKA, O. Návody pro cvičení z lomového dobývání ložisek. 2. přeprac. vyd. Ostrava: VŠB, 1988. 202 s. KLIMECKÝ, O. a kol. Lomové dobývání ložisek II. Praha: SNTL, 1988. 172 s.

Doporučená literatura:

STRAKOŠ, V., MENŠÍK, J., POLÁK, J. Automatizace důlní dopravy. Praha: SNTL, 1980. 251 s. KLIMECKÝ, O. a kol. Manipulace s materiálem a doprava v lomech. Ostrava: VŠB, 1988. 312 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na cvičeních a vypracování zadaných programů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Rozdělení dopravy na dolech a lomech, základní pojmy a úvod do dané problematiky. 2) Vliv fyzikálně-mechanických vlastností vytěžené suroviny na její technologickou dopravu. 3) Požadavky hlavních hornických procesů na dopravu. Teorie přenášení síly třením. Pohybová rovnice. 4) Základní metoda určování tažné síly. Tažné prvky používané v dopravě. Svislá doprava. 5) Pásový dopravník, hlavní části. Lano-pásový dopravník, hřeblový dopravník, článkový dopravník, vibrační dopravník. 6) Doprava v potrubí. Doprava vlastní tíhou. 7) Kolejový doprava – kolejová trať, kolejová vozidla. 8) Doprava lanem. Visutá lanová dráha. Závěsná doprava. 9) Automobilová doprava. 10) Lodní doprava, druhy, užití, elevace, vykládka. 11) Doprava plovoucími pásovými dopravníky, schémata, použití. 12) Hydraulická a pneumatická doprava, doprava samospádem, skluzy, žlaby. 13) Kombinace a srovnání jednotlivých druhů dopravních systémů. Dopravní řád.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Doporučená účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání správně vyřešených protokolů. Doporučená účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2019/2020 letní