542-0054/01 – Procesní zařízení (PZ)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení se základními principy funkce běžně používaných procesních zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s zařízeními používanými v ruzných procesních linkách, jako jsou dopravní zařízení a prostředků pro manipulaci ve vztahu k procesními zařízeními v oblasti úpravnictví a zpracování odpadů. Student se seznámí se základy jejich konstrukce a technologických výpočtů. Součástí výuky je rovněž seznámení se s partikulárními materiály a jejich vztuhu k těmto zařízením.

Povinná literatura:

ZEGZULKA, J. Mechanics of bulk materials, Version 1. Ostrava: VŠB - Technical university, (2004), 186 p. ISBN 80-248-0699-1. Polák,J.,Pavliska,J.,Slíva,A.:Dopravní a manipulační zařízení I.ES VŠB-TUO, 2001. Polák,J.,Bailotti,K.,Pavliska,J.,Hrabovský,L.:Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB-TUO, 2003. Seville, J.P.K. Procesising of particulate solids, Blackie academic &professional, London, 1997, ISBN 0-7514-0376-8.

Doporučená literatura:

Jasaň, V., Lemesányi, L.: Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987. Polák,J., Slíva,A.: Dopravní a manipulační zařízení III. ES VŠB-TUO, 2005. Pavliska,J.,Hrabovský,L.:Dopravní a manipulační zařízení IV. ES VŠB-TUO, 2004. A. GUPTA AND D.S. YAN. Mineral processing design and operation. An introduction. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 9780444516367.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Forma 2 testů s vypracovanou rešerší.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Př.: Úvod do předmětu, náplň, souvislosti. Požadavky na technickou úroveň strojních zařízení, patenty, licence.Technická dokumentace, výkresy, formáty, měřítka, čáry, požadavky na dokumentaci Cv.: Náplň a charakter práce ve cvičeních, podmínky zápočtu, seznámení se zadáním započtových programů 2. Př.: Zobrazování na technických výkresech, možnosti kreslení na PC, rovině a prostoru, umísťování obrazů, kreslení řezů, průřezů, druhy, kreslení průniku Cv.: Zobrazovaní těles, řezů, obrazů. 3. Př.: Kótování, základní pojmy,kreslení kótovacích, pomocných a odkazových čar,zapisování kót, kótování tvarových prvků strojních součástí, rovinných ploch, válcových ploch,kuželů, děr, roztečí, hranolů, jehlanů. Hlavní zásady kótování. Zápichy,středící důlky. Cv.: Kótování na výkresech 4. Př.:Lícování, jednotná soustava tolerancí, základní pojmy v lícování, tolerance a úchylky tvaru, polohy, mezní úchylky, kótování a tolerování, soustava jednotné díry a hřídele, drsnost Cv.:Aplikace lícování na hřídele a díry 5. Př.: Vlastnosti, namáhání, železné kovy,neželezné kovy, ochrana povrchu. Plasty, keramika. Cv.:Kreslení součástí, hřídel, kótování. 6. Př.:Výrobní výkresy, výkresy sestavné, odlitků, svařenců. Náčrty od ruky. Cv.:Kreslení součástí. 7. Př.:Části strojů, spojovací součásti-šrouby, matice,podložky,závlačky,pera, klíny, zděře, tlaková a svěrná spojení, lepení,pájení, šroubová spojení, potrubí Cv.:Procvičování aplikací se šrouby, pery.... 8. Př.:Hřídele, osy, tření, ložiska, kluzná a valivá. Pružiny,typy funkce. Válcové pružiny, listové a speciální. Příklady aplikací. Cv.:Kreslení vybraných strojních celků a výpočty brzd 9. Př.:Spojky typy, rozdělení, mechanické neovladatelné, ovladatelné, hydraulické, elektrické Cv.:Výpočet spojky, volba typu, kreslení, schématické znázornění 10. Př.:Převody, Třecí převody, řemenové převody, ozubené převody, novinky z oblasti převodů Cv.:Výpočet převodů, třecí a ozubený 11. Př.:Mechanismy, šroubový mechanismus, klikový mechanismus, vačkový mechanismus, výstředníkový mechanismus, pákový mechanismus Cv.: Konstrukční aplikace mechanismů 12. Př.:Konstrukční aplikace v oblasti úpraven vod, komunálních odpadů, potrubí a příslušenství, (ventil, kohout,klapka,šoupátko, dilatace potrubí, ochrana potrubí proti korozi, bludným proudům, abrazi, erozi) Cv.: Exkurse 13. Př.:Zadání konstrukčního úkolu, tvůrčí konstrukční činnost, analýza konstrukce a jejich prvků Cv.:.Exkurse 14. Př.: Rezerva, konzultace Cv.: Závěr cvičení, hodnocení, udělování zápočtů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  10
        Zkouška Zkouška 65  20 3
Rozsah povinné účasti: 70% účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání správně vyřešených protokolů. 70% účast na cvičení.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní