542-0054/02 – Procesní zařízení (PZ)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HLO060 Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
NEC37 prof. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
ROZ092 Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
ZUR071 Ing. David Žurovec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení se základními principy funkce běžně používaných procesních zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s zařízeními používanými v ruzných procesních linkách, jako jsou dopravní zařízení a prostředků pro manipulaci ve vztahu k procesními zařízeními v oblasti úpravnictví a zpracování odpadů. Student se seznámí se základy jejich konstrukce a technologických výpočtů. Součástí výuky je rovněž seznámení se s partikulárními materiály a jejich vztuhu k těmto zařízením.

Povinná literatura:

ZEGZULKA, J. Mechanics of bulk materials, Version 1. Ostrava: VŠB - Technical university, (2004), 186 p. ISBN 80-248-0699-1. Polák,J.,Pavliska,J.,Slíva,A.:Dopravní a manipulační zařízení I.ES VŠB-TUO, 2001. Polák,J.,Bailotti,K.,Pavliska,J.,Hrabovský,L.:Dopravní a manipulační zařízení II. ES VŠB-TUO, 2003. Seville, J.P.K. Procesising of particulate solids, Blackie academic &professional, London, 1997, ISBN 0-7514-0376-8.

Doporučená literatura:

Jasaň, V., Lemesányi, L.: Úpravnické stroje I. ES TU Košice, 1987. Polák,J., Slíva,A.: Dopravní a manipulační zařízení III. ES VŠB-TUO, 2005. Pavliska,J.,Hrabovský,L.:Dopravní a manipulační zařízení IV. ES VŠB-TUO, 2004. A. GUPTA AND D.S. YAN. Mineral processing design and operation. An introduction. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 9780444516367.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Doporučení studentům: Konzultovat problematiku obou programů průběžně s vedoucím cvičení.Doporučuje se programy odevzdat dříve než v posledním týdnu výuky. Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Forma 2 testů s vypracovanou rešerší.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s předmětem, náplň, požadavky na studenta, Základní pojmy z procesních zařízení 2. Normativy, technické výkresy, druhy výkresové dokumentace, Požadavky na úroveň procesních zařízení 3. Rozdělení partikulárních materiálů. Mechanické vlastnosti partikulárních hmot, měření základních parametrů. 4. Rozdělení procesních zařízení. Výpočet dopravního výkonu. Doprava materiálu v průběhu procesů 5. Systém přenosu tažných sil, Zařízení s nekonečným tažným prvkem, Pásový dopravník, princip, rozdělení a hlavní části. Technologické příslušenství pásového dopravníku. Základy teorie a výpočtu pásového dopravníku. 6. Obslužná zařízení pásového dopravníku. Speciální pásové dopravníky – s přítlačným pásem, s přepážkami, hadicový. 7. Zařízení na principu korečku – princip, konstrukce, hlavní části, výpočet. Článkový dopravník – princip, konstrukce, základy výpočtu řetězových dopravníků. 8. Zařízení na principu hřeblového dopravníku – princip, konstrukce, základy výpočtu řetězových dopravníků. Redler – princip konstrukce, základy výpočtu řetězových dopravníků. 9. Zařízení na principu vibrací – schéma, princip možnosti buzení kmitů, výpočet základních parametrů. Zařízení na principu šnekového mechanismu – konstrukce, rozdělení, zjednodušený výpočet parametrů 10. Doprava vlastní tíhou – skluzy, žlaby. Minimální fluidizační rychlost, pneumatická doprava – rozdělení, základní konstrukční schémata. 11. Zásobníky pro procesní zařízení, uzávěry 12. Vynačeše partikulárních hmot, problematika toku partikulárních hmot v procesních zařízení 13. Mísení, principy, základní pojmy, mísící zařízení

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  21 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení. Přednášky dobrovolné.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Absolvovaní testu a vypracování programu. Cvičení doporučená.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní