542-0055/01 – Risk prevention at turism (PRvT)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits3
Subject guarantorIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
KOU05 Ing. Jaroslava Koudelková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The basic skill is orientation in legislation concerning safety and risk prevention. The student is able to develop a basic risk analysis.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Výukový předmět je zaměřen na historické kořeny a současný stav bezpečnosti v oboru geovědního a montánního turizmu. V úvodu se předmět opírá o příklady nejzávažnějších světových a národních důlních havárií a poznatků výzkumu v oblasti bezpečnosti hornictví. Předmětné podklady směřují k historickým principům formování bezpečnostních požadavků a tvorbu bezpečnostních předpisů. Následně předmět cíleně přechází do problematiky současných potenciálních rizik vyskytujících se na přírodních a technických památkách s důrazem na jejich minimalizaci. Cíleně se věnuje osobní ochraně účastníků geovědního a montánního turizmu. Závěr předmětu je věnován záchranným službám ČR, včetně horské záchranné služby a báňské záchranné služby (doplněno exkurzí báňské záchranné stanice).

Compulsory literature:

Geoheritage and Geotourism: A European Perspective. Woodbrige: The Boydell Press, 2016. ISBN 978-1-78327-147-4.

Recommended literature:

DOWLING, Ross Kingston. a David NEWSOME. Geotourism. Boston: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006. ISBN 978-0750662154.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

test znalostí, semestrální práce na zadané téma

E-learning

lms.vsb.cz

Other requirements

========================================

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded credit Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: Participation in exercises is mandatory. Participation in the excursion is mandatory.

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: Submission and presentation of semester work. Successful completion of a written test on the subject covered.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2023/2024 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2022/2023 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Most 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B1088A330001) Geoscience and Industrial Tourism P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2021/2022 Winter