542-0058/01 – Technologie úpravy surovin (TUS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAB72 prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D.
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+28
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Posluchači prokazují znalosti jednotlivých způsobů úpravy vybraných typů nerostných surovin a faktorů ovlivňujícími volbu způsobu úpravy. Po absolvování předmětu budou posluchači na základě získaných znalostí schopni navrhovat rámcově vhodnou technologii pro úpravu a zpracování vybraných nerostných surovin.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je věnován problematice úpravy a zpracování vybraných typů nerostných surovin. Pozornost je věnována technologii úpravy uhlí, polymetalických rud, rud drahých kovů, keramických a sklářských surovin včetně průmyslových minerálů.

Povinná literatura:

HANYKÝŘ, Vladimír a Jaroslav KUTZENDÖRFER. Technologie keramiky. Praha: Silikátový svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1. BULATOVIC, Srdjan M. Handbook of flotation reagents: chemistry, theory and practice. Boston: Elsevier, 2007. ISBN 0-444-53029-0. NOVÁČEK, Jiří. Technologie úpravy uhlí I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-764-3. ČEP, Hynek a Renáta ŠPÍRKOVÁ. Technologie úpravy kameniva. Brno: Těžební unie, 1997.

Doporučená literatura:

KAWATRA, S. K. a Courtney YOUNG. SME mineral processing & extractive metallurgy handbook: volume one (and volume two). Englewood, Colorado: Society for Mining, Metallurgy & Exploration, 2019. WILLS, B. A., Tim. NAPIER-MUNN a B. A. WILLS. Wills' mineral processing technology: an introduction to the practical aspects of ore treatment and mineral recovery. 7th ed. Boston, MA: Elsevier/BH, 2006. ISBN 978-0-750-64450-1. SLIVKA, Vladimír. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, 2002. KMEŤ, Stanislav. Flotácia. Bratislava: Alfa, 1992. Edícia baníckej literatúry. ISBN 80-05-00971-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracují písemné protokoly z laboratorních cvičení. Zápočtový test. Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Odevzdání správně vypracovaných protokolů z laboratorních cvičení

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Nerostné suroviny, jejich charakteristika a rozdělení, základní technologické procesy úpravy 2.Uhlí. Vznik a chemické složení uhlí, fyzikální vlastnosti uhlí a jejich využití v procesu úpravy 3.Technologie úpravy uhlí 4.Rudní suroviny, rudy železa, neželezných a drahých kovů, jejich klasifikace a charakteristika 5.Obecné zásady schémat úpravy rud. Základní faktory, ovlivňující výběr technologie úpravy rud. Vlastnosti genetické, fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické 6.Technologie úpravy rud neželezných kovů (vybrané kapitoly) 7.Technologie úpravy rud vzácných a drahých kovů 8.Nerudní suroviny, charakteristika a rozdělení 9.Technologie keramických surovin 10.Technologie kameniva 11.Technologie sklářských surovin 12.Technologie anorganických pojiv 13.Technologie grafitu 14.Technologie barytu a fluoritu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení, maximální omluvená neúčast 15%, odevzdání správně vyřešených protokolů

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin ÚNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní