542-0059/04 – Úprava surovin a odpadů I (USaO I)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PEC06 doc. Ing. Iva Janáková, Ph.D.
SIR062 Ing. Tomáš Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 28+42
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti jsou schopni teoreticky popsat základní operace zdrobňování, třídění, klasifikace a separace tuhé fáze. Orientují se v základních metodách technologických zkoušek, spojených s úpravou zrnitosti užitkových surovin.Studenti dovedou rámcově zvolit vhodný typ zařízení a provést základní technologické výpočty.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět je věnován základům procesů, spojených se zdrobňováním a tříděním užitkových surovin. Pozornost je věnována jednotlivým typům zdrobňovacích a třídících zařízení, jejich konstrukčnímu uspořádání a stanovení výkonových parametrů. Jsou analyzovány možnosti nasazení jednotlivých strojů v technologiích zpracování surovin.

Povinná literatura:

DINTER, Oskar. Drcení a mletí nerostných surovin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1984. JASAŇ, Vincent a Ladislav LEMESÁNYI. Úpravnické stroje I. Košice: Vysoká škola technická v Košiciach, 1987. KOZÁK, Jiří a Jiří BOTULA. Úpravnická technologická analýza: určeno pro posl. 2. a 3. roč. hornicko-geologické fak. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1991, 321 s. ISBN 807078119X. A. GUPTA and D.S. YAN. Mineral processing design and operation an introduction. Amsterdam: Elsevier, 2006. ISBN 9780444516367.

Doporučená literatura:

KING, R. P., C. L. SCHNEIDER a E. A. KING. Modeling and simulation of mineral processing systems. 2nd ed. Englewood, Colo.: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c2012. ISBN 978-0-87335-345-8. DRZYMALA, Jan. Mineral Processing: Foundations of theory and practice of minerallurgy. Wrovlaw: Wroclaw University of Technology, 2007. ISBN 978-83-7493-362-9. SUBA RAO, D.V. Textbook of Mineral Processing. Scientific Publishers, 2017. ISBN 9789387741027. RAHAMAN, M. N. Ceramic processing and sintering. 2nd ed. New York: M. Dekker, 2003. Materials engineering (Marcel Dekker, Inc.), 23. ISBN 0-8247-0988-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání správně vyřešených protokolů z laboratorních cvičení, zápočtový test, písemná a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student prokazuje znalosti základních strojů, používaných při zdrobňování a třídění sypkých hmot, včetně základních technologických výpočtů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Význam a účel zdrobňovacích a třídících procesů v technologii zpracování užitkových surovin, rozdělení a stručná charakteristika procesů, Vzorkování užitkových surovin 2. Charakteristika granulometrického složení užitkových surovin 3. Podstata zdrobňovacích procesů, spotřeba energie při zdrobňování 4. Drtiče, charakteristika, aplikace a základní provozní výpočty 5. Mlýny, charakteristika, aplikace a základní provozní výpočty mlýnů 6. Zvláštní způsoby zdrobňování 7. Mechanické třídění, podstata a aplikace 8. Charakteristika a konstrukce mechanických třídičů, základní provozní výpočty 9. Hydraulická klasifikace, podstata a aplikace 10. Hydraulické klasifikátory, charakteristika a základní technologické výpočty 11. Hodnocení účinnosti zdrobňovacích a třídících procesů 12. Technologické postupy při zdrobňování surovin 13. Moderní trendy ve zdrobňování surovin

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičení, Odevzdání protokolů. Pokud se student nemůže zúčastnit cvičení z důvodu nemoc, pak se domluví na náhradě s pedagogem.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu je nutné odevzdání protokolů. Zápočet a zkouška probíhá pouze prezenční formou.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290006) Procesní inženýrství v oblasti surovin PPH P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní