542-0062/01 – Technologie hornických procesů (THP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je prohloubit studentům znalosti současných trendů surovinové politiky v ČR a ve světě při těžbě lomovým i hlubinným způsobem. Dalším cílem je praktické ověření návrhu způsobů otvírky a exploatace ložisek uhelných, rudných a stavebních nerostných surovin použitou technikou, technologií v procesech dobývání, dopravy a zakládání, těžby z vody, blokové těžby surovin, odvodňování lomů, doprovodnými procesy a v neposlední řadě zahlazení důsledků lomové činnosti. Cílem je definovat a reprodukovat fakta, interpretovat poznané informace v nových situacích a navzájem je srovnávat. Následně se studenti naučí analyzovat informace, vzájemně je propojovat, seřazovat dle důležitostí a využívat při experimentech a syntéze s cílem konkrétního doporučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí se současnými trendy surovinové politiky v ČR a ve světě při těžbě lomovým způsobem i hlubinným způsobem. Studenti si prohloubí znalosti s bakalářského studia a budou je schopni prakticky aplikovat na konkrétních způsobech otvírky a exploatace ložisek uhelných, rudných a stavebních nerostných surovin. Naučí se navrhnout techniku a technologií v procesech dobývání, dopravy a zakládání, těžby z vody, blokové těžby surovin, odvodňování lomů, doprovodné procesy a v neposlední řadě zahlazení důsledků hornické činnosti v okolní krajině.

Povinná literatura:

Grygárek, J., Kryl, V. a kol.: Základy hornictví, skripta IHI VŠB – TU Ostrava, Ostrava 2004, 216 s. ISBN 80-7078-693-2. kolektiv autorů: Uhelné hornictví v Ostravsko-karvinském revíru, Anagram 2003, 564 s. ISBN 80-7342-016-3. Kryl, V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skripta ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. ISBN 80-7078-396-6. Žůrek, P. (2005): Basic of mining. Skripta VŠB-TU Ostrava HGF, pro program ERASMUS, Ostrava, 2005, 45 str., ISBN 80-248-0800-5.

Doporučená literatura:

Vavro, M., Dirner, V., Lát,J., Petroš, V.: Technologie hlubinného dobývání, ES VŠB – TU, 1993. Časopisy Uhlí, Rudy, geologický průzkum (www.zsdnp.cz)ISSN 1210-7697 Týdeník Horník (www.tydenik-hornik.cz. Žůrek, P. (2005): Deposit development. Skripta VŠB-TU Ostrava HGF, pro program ERASMUS, Ostrava, 2005, 34 str., ISBN 80-248-0810-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování a odevzdání zadaných programů, zápočtový test, semestrální práce, písemná a ústní část zkoušky.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování a odevzdání zadaných programů, zápočtový test, semestrální práce, písemná a ústní část zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika ložisek uhelných, rudných a nerudných surovin. Vyhledávání a průzkum ložisek, zásoby. 2. Zakládání lomů, otvírka a příprava lomů a dolů. 3. Technologie a organizace práce při povrchovém dobývání uhelných ložisek. 4. Hromadná těžba v kamenolomech a dobývání bloků kamene pro hrubou kamenickou a pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Vrtací páce v lomech. Trhací práce, primární a sekundární odstřely. 5. Těžba nesoudržných surovin (suchá a mokrá cesta). 6. Hlubinné dobývání uhelných, rudných a nerudných ložisek (dobývací metody, operace dobývacího cyklu, organizace práce). 7. Dobývání ve ztížených podmínkách dolů a lomů (otřesy, vodonosné horizonty, průtrže hornin a plynů, tektonické poruchy, tekoucí písky (kuřavky), oblasti s pevnými a velmi pevnými polohami, lepivá zemina a závalové pole) 8. Organizace povrchové a důlní dopravy. 9. Odvodňování lomů a dolů. 10. Zakládání vyrubaných prostor dolů a lomů. 11. Způsoby větrání dolů, bezpečnost dolů a lomů (škodliviny, požáry, výbuchy, zápary). 12. Základní úpravnické procesy při těžbě uhelných, soudržných a nesoudržných surovin. 13. Likvidace a konzervace dolů a lomů. 14. Zahlazení následků lomové a hlubinné těžby.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  34 3
Rozsah povinné účasti: Zpracování samostatného odborného programu

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Odevzdání zápočtové práce. Odevzdání a odprezentování semestrální práce. Úspěšné absolvování písemného testu z probrané látky. Ústní zkouška ze zadaných témat. Účast na cvičeních v rámci ISP není povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290011) Ekonomika surovin SSP K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2022/2023 zimní