542-0063/02 – Pomocné procesy (PP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Vlastimil Řepka, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jiří Nováček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1980/1981Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
R1E60 Ing. Vlastimil Řepka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

...

Vyučovací metody

Anotace

Pomocné procesy I. V předmětu jsou osvětleny základy proudění tekutin, využití teorie podobnosti, představa kontinua, zákonitosti dělení kapalné a tuhé fáze filtrací. Pomocné procesy II. V předmětu jsou probírány zákonitosti usazování tuhých částic v kapalném prostředí a jejich praktické aplikace, zásady procesu fluidace a míchání kapalin.

Povinná literatura:

1. Nováček, J.: Pomocné procesy I. Skriptum HGF - VŠB TU Ostrava, 1997. 2. Nováček, J.: Pomocné procesy II. Skriptum HGF - VŠB TU Ostrava, 1998. 3. Tuček, F.- Chudoba, J.- Koníček, Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody. SNTL Praha, 1988. 4. Řepka, V. - Návody do cvičení z pomocných procesů. Skriptum HGF VŠB TU Ostrava 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: I. Úvod, vymezení obsahu předmětu (1 hod.) II. Proudění tekutin (15 hod.) l. Základní pojmy, hmotnostní bilance, bilance hybnosti proudící tekutiny. 2. Proudění ideální tekutiny. 3. Proudění nestlačitelné tekutiny potrubím, výpočet proudění potrubím. 4. Doprava tekutin pomocí čerpadel, výpočet potrubních systémů s čerpadlem. III. Filtrace (10 hod.) 1. Proudění tekutiny nehybnou vrstvou zrnitého materiálu. 2. Popis filtrace. 3. Bilance filtru. 4. Rychlost filtrace. 5. Výpočty filtračních aparátů (kalolis, bubnový filtr, odstředivka). 6. Popis dalších filtračních zařízení, vliv technologických parametrů na účinnost filtrace. Cvičení: l. Úvodní cvičení - obecné pokyny pro průběh cvičení (bezpečnost, oblečení, manipulace se zařízením, způsob zpracování a termíny odevzdání protokolů) - přehled úloh cvičení pro zimní semestr - zadání problematiky pro 2. cvičení - opakování látky 2. Základní úlohy bilančních výpočtů - příklady hmotnostních bilancí jednoduchého periodického a kontinuálního systému bez chemické reakce v ustáleném stavu - příklady hmotnostní bilance složitého systému bez chemické reakce v ustáleném stavu 3. Základní úlohy hydrostatiky - výpočet tlakových poměrů v nádobách - tlak na rovinné plochy - příklady působení tekutiny v poli odstředivé síly 4. Proudění dokonalé (ideální) kapaliny - příklady výpočtu objemového průtoku - příklady výpočtu statického tlaku v průřezech - příklady výpočtu hydraulického spádu - příklady měření a výpočtu rychlosti proudění 5.- 6. Proudění skutečných kapalin - příklady výpočtu ztrátové energie při proudění potrubím - příklady výpočtu tlakové ztráty a objemového průtoku - výpočet součinitele tření a místních odporů (Re, epsilon, lambda) 7. Výtok z nádob, hydraulický výpočet potrubí - příklady výpočtu parametrů potrubí - příklady výpočtu výtoku kapaliny z nádob 8. Výpočet základních parametrů při čerpání odstředivými čerpadly - příklady výpočtu měrné práce, pracovní výšky čerpadla - příklady výpočtu příkonu čerpadla a elmotoru při dané účinnosti - příklady výpočtu charakteristiky čerpadla a potrubí 9. Měření průtokového součinitele měřící clony - měření průtoku a tlaku manometru clony při různé poloze regulačního ventilu - výpočet součinitele clony použité k měření rychlosti průtoku 10. Měření ztrát tlaku v přímém potrubí - měření ztrát tlaku při různém průtoku potrubím - stanovení součinitele tření, stanovení Re 11.- 12. Měření ztráty tlaku v místních odporech potrubí - měření ztráty tlaku ve ventilech při různém průtoku - měření ztráty tlaku v kolenech a T kusech - výpočet součinitele odporu l3. Měření charakteristiky odstředivého čerpadla - měření charakteristiky odstředivého čerpadla a jeho konstrukce - měření universální charakteristiky odstředivého čerpadla a jeho konstrukce l4. Exkurse na úpravnu uhlí v OKR. 15. Závěrečné cvičení (test, opakování, zápočet).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku