542-0079/06 – Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba (HUKV)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětuIng. Mária Jarolimová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 15+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výuka technologie a využití kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s povrchovou těžbou bloků kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu, s procesy rozpojování, nakládání, manipulace a transportu bloků, volbou dobývacích metod. Dále budou seznámeni se zpracováním vytěžených bloků pro účely výroby hrubých resp. ušlechtilých kamenických prvků.

Povinná literatura:

1. DOJČÁR, O. Dobývanie a spracovanie kameňa. Bratislava: ALFA, 1984. 217 s. ISBN 63-772-84. 2. RYBÁK, Bohumil. Stroje pro těžbu a zpracování kamene. Praha 1985, SNTL 3. SMETÍK Karel a kol. Technologie těžby a zpracování kamene. Praha 1978.SNTL 4. Rybařík, V. Ušlechtilé stavební a sochařské kameny České republiky. Hořice: Nadace SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích v Podkrkonoší, 1994.

Doporučená literatura:

1. VOLF,Miroslav. Těžba a zpracování kamene I. Praha 1983. SNTL 2. VOLF,Miroslav. Těžba a zpracování kamene II. Praha 1983. SNTL 3. Ashmole, I., Motloung, M.: Dimension Stone: The Latest Trends in Exploration and Production Technology, The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, Surface Mining 2008 4. SLOUKA, Jiří. Kámen: od horniny k soše. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1258-1. 5. KOUTNÍK, Petr, Petr ANTOŠ, Pavlína HÁJKOVÁ, et al. Dekorační kameny Čech, Moravy a Slezska. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, Fakulta životního prostředí, 2015. ISBN 978-80-7414-974-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečný test.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Výskyt, lokalizace a charakteristika ložiska kamene pro blokovou těžbu. 2. Vliv fyzikálně-mechanických vlastností hornin na dobývání, klasifikace rozpojitelnosti, blokovitosti, přírodní podmínky ovlivňující rozpojování. 3. Báňsko-technické podmínky pro těžbu a zpracování kamene. 4. Zásady pro provádění skrývkových prací a postupu porubních front. 5. Rozdělení a klasifikace metod pro dobývání bloků. 6. Technologie dobývání bloků klínováním, vylamováním, úderními vrubovými stroji, použitím rozpínavých směsí, obvrtáváním. 7. Technologie dobývání bloků kamenořeznými stroji lanovými, řetězovými a kotoučovými pilami. 8. Technologie dobývání bloků termickým řezáním a trhacími pracemi. 9. Zdvihání, nakládání, doprava a manipulace vytěžených bloků kamene. 10. Technologie zpracování bloků pro hrubou kamenickou výrobu. 11. Technologie zpracování bloků pro ušlechtilou kamenickou výrobu. 12. Netradiční metody rozpojování kamene a jejich zpracování. 13. Vodní, kalové a odvalové hospodářství při blokové těžbě kamene. 14. Ochrana životního a pracovního prostředí při lomovém dobývání. Zahlazení po lomové činnosti a rekultivace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 0
                Projekt Projekt 18  0
                Písemka Písemka 5  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 10  0
        Zkouška Zkouška 67 (67) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 37  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku