542-0088/02 – Technologie lom. dob. neuh. surovin (TLDNS)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2016/2017
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 15+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podrobné obeznámení studentů s dobýváním, dopravou a úpravou neuhelných surovin na lomových provozech. Součástí výuky jsou pravidla pro bezpečnost práce a bezpečnost provozu a legislativa dané oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje a prohlubuje znalosti posluchače ze specifiky výrobních procesů při rozpojování, dobývání, dopravy a zakládání jednotlivých užitkových soudržných a nesoudržných surovin. Cyklický a kontinuálně-cyklický proces na kamenolomech, hliništích, jílovištích aj. lokalitách při volbě dobývacích metod. Osnova predmětu-Technologie lomového dobývání neuhelných surovin-542088 1. Charakteristika ložisek nerudných surovin. Vyhledávání a průzkum ložisek, kategorie zásob. Zakládání lomů a zásady pro otvírkové práce. 2. Základní podmínky ovlivňující způsob dobývání, závislost na fyzikálně- mechanických vlastnostech. Báňsko-technické podmínky dobývání nerudných surovin. 3. Skrývkové práce při těžbě v kamenolomech a štěrkopískovnách a jiných nerudných surovin. Způsoby vrtání hornin a vrtací práce v lomech. Lomové vrtací soupravy a jejich použití. 4. Hromadná těžba v kamenolomech, těžební operace. Trhací práce velkého rozsahu na lomových provozech, druhy primárních odstřelů a jejich aplikace při těžbě soudržných surovin. 5. Dobývací metody v kamenolomech pro výrobu drceného kameniva. Cyklicko- kontinuální technologie. Mobilní drtiče. 6. Sekundární rozpojování nadměrných kusů. Nakládání rubaniny z rozvalu. Volba optimálního nakládacího stroje. 7. Těžba v hliništích (cihlářské, keramické, sklářské suroviny, jíly, lupky aj.) rypné materiály. Dobývání bloků kamene pro hrubou kamenickou výrobu (tvrdé materiály). 8. Dobývání bloků kamenořeznými stroji pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Úprava kamene. Technologická doprava při těžbě soudržných surovin. 9. Dobývání nesoudržných surovin, volba technologických systémů, těžební operace dle druhů ložisek. Technologie těžby nesoudržných surovin suchou cestou. 10. Technologie těžby nesoudržných surovin z vody rýpadly ze břehu. Technologie těžby štěrkopísků z vody plovoucími korečkovými rýpadly. 11. Technologie těžby štěrkopísků z vody plovoucími drapákovými rýpadly. Technologie těžby štěrkopísků z vody plovoucími lopatovými rýpadly. 12. Technologie těžby štěrkopísků z vody plovoucími sacími rýpadly hydrop. systémem. Technologická doprava cyklická (kolová, lodní). 13. Technologická doprava kontinuální (pásová, hydrotransport). Elevace a vykládka štěrkopísků při těžbě z vody. Zařízení přístavu a jejich vliv na těžební proces. 14. Základní úpravnické procesy po těžbě soudržných a nesoudržných surovin. Zásady pro vypracování POPD, Plánu využití ložiska (nevyhrazené suroviny), technologických postupů. 15. Odvodňování lomů, výsypkové a kalové hospodářství. Zahlazení následků lomové těžby. Rekultivace.

Povinná literatura:

Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum VŠB – TU Ostrava,ISBN 80-7078-396-6, Ostrava, 1997, 282 s. Horní zákon 44/1988 ve znění pozdějších předpisů a další báňské a související předpisy.

Doporučená literatura:

SLIVKA, V., A KOL.: Těžba a úprava silikátových surovin. Silikátový svaz, Praha 2002, 443s

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Kontrolní test a semesrální práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika ložisek nerudných surovin. Vyhledávání a průzkum ložisek, kategorie zásob. Zakládání lomů a zásady pro otvírkové práce. 2. Základní podmínky ovlivňující způsob dobývání, závislost na fyzikálně- mechanických vlastnostech. Báňsko-technické podmínky dobývání nerudných surovin. 3. Skrývkové práce při těžbě v kamenolomech a štěrkopískovnách a jiných nerudných surovin. Způsoby vrtání hornin a vrtací práce v lomech. Lomové vrtací soupravy a jejich použití. 4. Hromadná těžba v kamenolomech, těžební operace. Trhací práce velkého rozsahu na lomových provozech, druhy primárních odstřelů a jejich aplikace při těžbě soudržných surovin. 5. Dobývací metody v kamenolomech pro výrobu drceného kameniva. Cyklicko- kontinuální technologie. Mobilní drtiče. 6. Sekundární rozpojování nadměrných kusů. Nakládání rubaniny z rozvalu. Volba optimálního nakládacího stroje. 7. Těžba v hliništích (cihlářské, keramické, sklářské suroviny, jíly, lupky aj.) rypné materiály. Dobývání bloků kamene pro hrubou kamenickou výrobu (tvrdé materiály). 8. Dobývání bloků kamenořeznými stroji pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Úprava kamene. Technologická doprava při těžbě soudržných surovin. 9. Dobývání nesoudržných surovin, volba technologických systémů, těžební operace dle druhů ložisek. Technologie těžby nesoudržných surovin suchou cestou. 10. Technologie těžby nesoudržných surovin z vody rýpadly ze břehu. Technologie těžby štěrkopísků z vody plovoucími korečkovými rýpadly. 11. Technologie těžby štěrkopísků z vody plovoucími drapákovými rýpadly. Technologie těžby štěrkopísků z vody plovoucími lopatovými rýpadly. 12. Technologie těžby štěrkopísků z vody plovoucími sacími rýpadly hydrop. systémem. Technologická doprava cyklická (kolová, lodní). 13. Technologická doprava kontinuální (pásová, hydrotransport). Elevace a vykládka štěrkopísků při těžbě z vody. Zařízení přístavu a jejich vliv na těžební proces. 14. Základní úpravnické procesy po těžbě soudržných a nesoudržných surovin. Zásady pro vypracování POPD, Plánu využití ložiska (nevyhrazené suroviny), technologických postupů. 15. Odvodňování lomů, výsypkové a kalové hospodářství. Zahlazení následků lomové těžby. Rekultivace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin K čeština Most 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2102) Nerostné suroviny (2102R012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku