542-0100/07 – Technologie lomového dobývání ložisek (TLDL)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
JAR60 Ing. Mária Jarolimová, Ph.D.
SEI08 Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
VOS0029 Ing. Jan Vostřez
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je podrobné obeznámení studentů s dobýváním, dopravou a úpravou neuhelných surovin na lomových provozech. Součástí výuky jsou pravidla pro bezpečnost práce a bezpečnost provozu a legislativa dané oblasti.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je prohloubení znalostí posluchače v problematice lomového dobývání ložisek v návaznosti na odpřednášené předměty s hornickou tématikou. Těžiště předmětu bude v prohloubení znalostí technologických pochodů dobývání, dopravní a zakládací činnosti na uhelných a neuhelných lomech a provozech lomů stavebních nerostných surovin.

Povinná literatura:

KRYL, Václav a Jaroslav JISKRA. Technologie lomového dobývání uhelných ložisek. Ostrava ; Sokolov: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0831-5. KLIMECKÝ, Oldřich. Lomové dobývání ložisek II: učebnice pro studijní obor 21-40-6 hornictví a hornická geologie - 4.ročník. Praha: SNTL, 1988. KRYL, Václav, Otakar VAVRUŠKA, Jiří MILIČ, Ilja KASZUBOVÁ a Karel PECH. Povrchové dobývání ložisek. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1997. ISBN 80-7078-396-6. KENNEDY, Bruce A., ed. Surface mining. 2nd ed. Littleton: Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, c1990. ISBN 0-87335-102-9.

Doporučená literatura:

KOROBIČUK V. Vijmaľno-Navantažuvaľni Raboti na karerach, ŽITOMIR, 2017, ISBN: 978-966-683-479-2, 440 s. KRYL, Václav a Otakar VAVRUŠKA. Návody pro cvičení z lomového dobývání ložisek. 2. přeprac. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1988. KRYL, Václav a Jiří MILIČ. Technologie lomového dobývání uhelných ložisek II: dobývání v obtížných podmínkách. Ostrava: Vysoká škola báňská, 1993. ISBN 80-7078-140-8. HUMMEL, Martin. Mining and environment. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2005. ISBN 80-248-1008-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt a závěrečný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na konzultacích a kontrola předložených zpráv v průběhu semestru.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Technologie dobývání lopatovými rýpadly. 2. Technologie dobývání rýpadly s vlečným korečkem. 3. Technologie dobývání kolesovými rýpadly v bloku. 4. Technologie dobývání kolesovými rýpadly na řezu. 5. Technologie dobývání korečkovými rýpadly. 6. Technologie příčného přesunu nadložních hmot. 7. Technologie podélného přesunu nadložních hmot. 8. Základní pravidla pro zakládání výsypek a odvalů, rozdělení výsypek. 9. Technologie zakládání kolejovými a pásovými zakladači. 10. Technologie lomového dobývání v obtížných podmínkách. 11. Technologické práce na kamenolomech při hromadné těžbě. 12. Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba. 13. Technologie dobývání nesoudržných surovin suchou a mokrou cestou.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na exkurzích. Účast na výpočetních cvičeních minimálně 70% a odevzdání všech programů. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Vypracování a odevzdání zadaných protokolů z laboratorních cvičení. Vypracování a prezentování semestrální práce. Složení zápočtového testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MTD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MTD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MTD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MTD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MTD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0724A290002) Těžba nerostných surovin MTD P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.