542-0103/02 – Příprava výroby a projekce (PVP)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1997/1998Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUM72 Ing. Martin Hummel, Ph.D.
MIK56 doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je výuka v oblasti projektování při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Výsledkem je schopnost uplatnění v praxi na funkci projektanta v těchto oblastech.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je jedním z finálních odborných předmětů studovaného oboru. Seznámení se s legislativou vázající se k projektování resp. likvidace lomů, s vyhodnocováním úložně-geologických podmínek ložisek sloužících k rozhodovacímu procesu při otvírce, přípravě a dobývání výhradních a nevýhradních ložisek. Posluchači se seznámí s tvorbou dokumentace zajišťovanou v rámci přípravy výroby a projektování lomových procesů.

Povinná literatura:

Kryl,V. a kol.: Povrchové dobývání ložisek, skriptum ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1997, 282 s. Kryl,V., Milič,J.: Technologie lomového dobývání uhelných ložisek II. – Dobývání v obtížných podmínkách, skriptum ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1993, 117 s. Kryl,V.-Vavruška,O.: Návody do cvičení z lomového dobývání, skriptum ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1988, 202 s. Horní zákon, Vyhláška ČBÚ č. 104/1988 Sb. a související zákon. normy.

Doporučená literatura:

Kryl,V., Milič,J.: Technologie lomového dobývání uhelných ložisek II. – Dobývání v obtížných podmínkách, skriptum ES VŠB Ostrava, Ostrava, 1993, 117 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální projekt

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova přednášek: 1. Legislativa související s projekcí při hornické činnosti. 2. Legislativa související s projekcí při činnosti prováděné hornickým způsobem. 3. Hodnocení přírodních podmínek v územích plánované těžby. 4. Náplň přípravy výroby na lomových provozech. 5. Zásoby na ložisku, podmínky využitelnosti na ložisku. 6. Stanovení kapacity lomu. 7. Volba dobývací, dopravní a zakládací techniky a technologie. 8. Stanovení výkonnosti jednotlivých technologií zajišťujících výrobu. 9. Posouzení dobyvatelnosti hornin a zemin ve vztahu k rozpojování užitk. nerostu a zakládání hmot. 10. Zabezpečení odvodňovací soustavy předpolí lomu, vlastního lomu a odvalů. 11. Řešení výsypkového a odvalového hospodářství. 12. Plány otvírky, přípravy a dobývání, Plány využívání ložisek. 13. Technické režimy a technologické postupy. 14. Modelové a počítačové zpracování grafické dokumentace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2007/2008 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2102) Nerostné suroviny (2102T012) Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.