542-0202/04 – Deposits Mining (DL)

Gurantor departmentDepartment of Mining Engineering and SafetyCredits8
Subject guarantorprof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1995/1996Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesHGFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CHO50 Ing. Josef Chovanec, Ph.D.
HUD30 prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc.
PET40 prof. Ing. Vladimír Petroš, CSc.
Z1U20 doc. Ing. Petr Žůrek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aim subject are concrete exercise at exploitation coaly, ore and non-ore deposit.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations
Tutorials

Summary

The goal of the subject is to make students acquainted with the present trends in the mineral policies of the Czech Republic and the world as regards the surface mining. Attention is paid to the methods of the development and exploitation of coal and ore deposits, deposits of construction raw aterials, machinery and technologies used in the processes of mining, transport and backfilling, underwater mining, block mining of raw materials, surface mine drainage, accompanying processes, and last but not least, to removing the impacts of surface mining upon the landscape environment.

Compulsory literature:

Žůrek, P. (2005): Technology of deposit mining. Skripta VŠB-TU Ostrava HGF, pro program ERASMUS, Ostrava, 2005, 36 str., ISBN 80-248-0904-4 Žůrek, P. (2005): Deposit development. Skripta VŠB-TU Ostrava HGF, pro program ERASMUS, Ostrava, 2005, 34 str., ISBN 80-248-0810-2 Žůrek, P. (2005): Planning and designing of mines. Skripta VŠB-TU Ostrava HGF, pro program ERASMUS, Ostrava, 2005, 31 str., ISBN 80-248-0818-8 Žůrek, P. (2005): Basic of mining. Skripta VŠB-TU Ostrava HGF, pro program ERASMUS, Ostrava, 2005, 45 str., ISBN 80-248-0800-5 Lát, J., Iliev, I. A. (1993) Manual of undeground coal mining methods, Ostrava, 1993, 268 str.

Recommended literature:

Žůrek P,: Deposit Mining VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Ostrava 2005 ISBN 80-248-0903-6

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. Volba způsobu dobývání na základě hodnocení báňsko-technických podmínek daného ložiska. 2. Dobývání komorováním. 3. Dobývání pilířováním, zátinkováním, komoro-pilířováním, chodbicováním. 4. Základní operace ve stěnových porubech. 5. Zakládání vyrubaných prostor. 6. Dobývání mocných slojí v lávkách s nadstropem a mezistropem. 7. Dobývání polostrmě a strmě uložených slojí. 8. Prevence vzniku důlních otřesů, průtrží plynů a hornin a zásady vedení důlních děl v oblasti nebezpečí průvalů vod. 9. Systematika dobývání rudných, ostatních nerudných a uranových ložisek. 10. Srovnání výhod a nevýhod povrchového dobývání vůči hlubinnému dobývání. 11. Odklizový součinitel, základní postupy při otvírce ložiska pro povrchové dobývání. 12. Dobývání lopatovými, kolesovými a korečkovými rýpadly a kombajny. 13. Příčný a podélný přesun nadložních hornin, rozdělení. 14. Dobývání v kamenolomech a těžba z vody.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3646) Geodézie a kartografie (3646T001) Mine Surveying P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M2111) Hornictví (2101T008) Mining Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner