542-0208/15 – Mechanika hornin a zemin (MHZ)

Garantující katedraKatedra hornického inženýrství a bezpečnostiKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR0297 RNDr. Jan Burda, PhD.
KRE0199 Ing. Vladimír Krenžel, Ph.D.
SAN02 doc. Ing. Jindřich Šancer, Ph.D.
STR0251 Andrea Široká
SIR062 Ing. Tomáš Široký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu jsou posluchači nejprve seznámení se základními pojmy a významem předmětu mechanika hornin a zemin. Dále jsou probírány vlastnosti hornin a zemin, které jsou prezentovány v souborech fyzikálních vlastností, mechanických vlastností a technologických vlastností hornin včetně metod jejich určování. Znalosti vlastnosti hornin a zemin jsou dále aplikovány při objasnění hypotéz mezních stavů hornin a zemin, klasifikaci horského masívu a modelování v geomechanice.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu jsou posluchači nejprve seznamováni se základními faktory úložních podmínek hornin, s faktory ovlivňujícími pevností a přetvárný projev hornin a s možnostmi jejich popisu a vysvětlení. Vlastnosti hornin jsou prezentovány v souborech fyzikálních vlastností, mechanických vlastností a technologických vlastností hornin včetně metod jejich určování. Na ně pak navazují energetické hypotézy rozpojitelnosti a hypotézy mezních stavů.

Povinná literatura:

PETROŠ, V., ŠANCER, J. Mechanika hornin a zemin. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3431-3. STANĚK,J., KOŘÍNEK,R.:Hornická mechanika zemin : stabilita svahů, ES VŠB – TU Ostrava, Ostrava 1991 ŠIMEK, J.:Mechanika zemin, STNL, Praha 1990, ISBN 80-03-00428-4 ULUSAY, R., HUDSON, J.A.:The Complete ISRM Suggested Methods for Rock characterization, Testing and monitoring: 1974-2006. Ankara Turkey 2007, ISBN 978-975-93675-4-1

Doporučená literatura:

PETROŠ, V.:Vlastnosti hornin a masívu, Institut 542, HGF, VŠB TU Ostrava 2002 PETROŠ,V.: Rock and Soil Mechanics VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, Ostrava 2005, ISBN 80-248-0807-2 DARLING, P.:SME Mining Engineering Handbook. 3rd Edition, SME 2011, ISBN 978-0-87335-341-0 LOOK, Burt. Handbook of geotechnical investigation and design tables. 2nd ed. Leiden: CRC Press, c2014. ISBN 978-1-138-00139-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání všech laboratorních protokolů, kontrolní písemný test, ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

kontrolní test, návštěva laboratoře

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, význam MHaZ, základní pojmy, hornina, zemina, horninový masiv atd. Geneze hornin, rozdělení základních vlastností hornin a zemin.. 2. Fyzikální vlastnosti – popisné (hmotové a tíhové vl., pórovitost, hutnost, vlhkost, saturace, zrnitostní složení atd.). 3. Fyzikálně-technické vlastnosti (propustnost, tepelné vl., vlastnosti využíváné v geofyzice), 4. Fyzikálně-chemické vlastnosti (boptnavost,rozbřídavost, konzistenční stavy zemin, meze konzistence). 5. Mechanické vlastnosti hornin a zemin – základní rozdělení mechanických vlastností, pevnostní vlastnosti hornin a zemin. 6. Mechanické vlastnosti hornin a zemin – přetvárné a reologické vlastnosti hornin. 7. Činitelé ovlivňující zjišťování mechanických vlastností, přepočet laboratorní pevnosti na pevnost masivu, mechanická anizotropie hornin. 8. Technologické vlastnosti hornin (zkypřitelnost, mezerovitost, stlačitelnost, vnější tření, abrazivnost, rozpojitelnost, tvrdost, mrazuvzdornost atd.) 9. Energetická charakteristika hornin. 10. Hypotézy mezních stavů hornin a horského masivu. 11. Reologické modelování. 12. Modelování v mechanice hornin a zemin – metody, software. 13. Metody klasifikace horského masívu (RQD,RMR,Q systém, GSI)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33  17
        Zkouška Zkouška 67  18 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast v praktických (laboratorních) cvičeních a odevzdání všech protokolů. Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu. Ústní/písemná zkouška.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Povinná účast v praktických (laboratorních) cvičeních a odevzdání všech protokolů. Nepovinná účast na teoretické výuce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330040) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0532A330040) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny GZ K čeština Most 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny GZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0724HGF017) Revitalizace posthornické krajiny GZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330040) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0532A330040) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0532A330040) Aplikovaná geologie P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0724A290007) Důlní měřictví HOR K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0724A290013) Voda – strategická surovina VNS K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0724A290003) Petroleum Engineering P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0724A290001) Těžba nerostných surovin K čeština Most 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní